Co zmienia się w IFS Food v8?

Krótkie podsumowanie planowanych zmian w IFS Food 8

Co zmienia się w IFS Food v8?

 

Właściciel standardu IFS ogłosił, że trwają pracę nad kolejną, ósmą wersją standardu w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zmiany stają się konieczne, ponieważ dokumentacja musi być zgodna z nowym Codex Alimentarius oraz nadchodzącą normą ISO 22003-2.

 

Zmiany będą dotyczyć między innymi:

 • Organizacja auditu certyfikacji IFS Food 8:
  • Powrót do określenia audit certyfikujący (nie ocena),
  • Rekomendacja dotycząca funkcjonowania zakładu i dokumentacji przed pierwszą certyfikacją - minimum 3 miesiące,
  • Zdecentralizowana struktura firmy - włączona do zakresu certyfikacji,
  • Doprecyzowanie wymagań odnośnie prawidłowego opisywania zakresu,
  • Wyjaśnienie różnicy pomiędzy surowcem (raw material), a produktem pochodzącym z częściowo zleconej produkcji,

 

 • Realizacja auditu certyfikacji IFS Food 8:
  • Co może wpłynąć na wydłużenie/ skrócenie czasu auditu,
  • Limit 30 minut, od rozpoczęcia auditu niezapowiedzianego, na wejście auditora na linię produkcyjną zakładu,
  • Zmiany dotyczące punktacji: powrót do oceny B jako odstępstwa, 0 punktów w przypadku oceny B dla wymagania KO,

 

 • Działania po audicie certyfikacji IFS Food 8:
  • Dowody usunięcia odstępstw (korekcje) również dla wymagań ocenionych na B,
  • Przykłady działań korekcyjnych,
  • Zasada zawieszania certyfikatu,
    

O dalszych planowanych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności