Koronawirus a audity BRC, IFS, FSSC 22000

Koronawirus a audity BRC, IFS, FSSC 22000

Rozwój pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie skutkuje wprowadzeniem wielu ograniczeń dotyczących m.in. przemieszczania się oraz organizacji spotkań. Kolejne obostrzenia rządów oraz decyzje przedsiębiorców mające ograniczyć zagrożenie rozprzestrzeniania epidemii mają również bezpośredni wpływ na  możliwość przeprowadzania aditów przez jednostki certyfikujące. Problem ten dostrzeżony został przez właścicieli standardów, którzy podjęli działania mające dostosować procedury przedłużenia certyfikacji do nowej sytuacji.

 

Niestety w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z chaosem informacyjnym, na który bez wątpienia wpływ miało stanowisko The Global Food Safety Initiative, które poinformowało, że nie będzie uznawało certyfikatów wydanych po przeprowadzeniu audytów zdalnych. Decyzja ta spowodowała, iż właściciele standardów takich jak BRC, IFS czy też FSSC 22000 musieli ponownie zrewidować swoje oświadczenia, aby dostosować je do wymagań GFSI i tym samym zharmonizować podejście dla całej branży spożywczej.

 

Certyfikat BRC

BRCGS, podobnie jak pozostali właściciele standardów, ponownie przeanalizował swoje wytyczne i tym samym usunął ze swojej procedury element samooceny i zdalnego audytu z procesu przedłużania certyfikatu. Oznacza to, jednostki certyfikujące nie będą mogły przeprowadzać audytów w trybie zdalnym. Co zatem zrobić jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia auditu na miejscu?

 

W takiej sytuacji BRC zezwalana na przedłużenie ważności certyfikatu do 6 miesięcy. Należy jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie organizacji, do których dostęp, ze względu na obecną sytuację jest utrudniony i które na obecnym certyfikacie mają ocenę AA, A lub B (organizacje z niższymi ocenami tj. C i D muszą poddać się auditowi lub ich certyfikat wygaśnie).

 

Zgodnie z wytycznymi GFSI przedłużenie certyfikacji będzie oparte na ocenie ryzyka przeprowadzonej przez obecną jednostkę certyfikującą i zostanie zweryfikowane poprzez wymianę i analizę odpowiednich dokumentów oraz wywiad. Pełny audyt na miejscu odbędzie się gdy tylko będzie to możliwe (jednak nie później niż po upływie 6 miesięcy), a nowy certyfikat będzie wydawany na kolejne 12 miesięcy.

 

Certyfikat FSSC 22000

Podobne stanowisko zajęła Fundacja FSSC 22000. Z opublikowanego niedawno oświadczenia wynika, iż w przypadku organizacji znajdujących się na obszarach dotkniętych przez koronawirusa i braku możliwości przeprowadzenia auditu na miejscu, dozwolone jest przedłużenie ważności certyfikatu o maksymalnie 6 miesięcy. Podobnie jak w przypadku standardu BRC, jednostka certyfikująca powinna ocenić ryzyko związane z dalszą certyfikacją oraz posiadać udokumentowaną politykę i proces określający metody oceny organizacji dotkniętej koronawirusowym. Pełny audyt ponownej certyfikacji musi odbyć się w ciągu 6-miesięcznego okresu przedłużenia ważności certyfikatu.

 

Certyfikat IFS

Podejście IFS różni się nieco od stanowiska BRCGS oraz FSSC 22000. Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach IFS zaleca aby firmy przeprowadziły analizę ryzyka i rozważyły, czy osoby z zewnątrz powinny zostać wpuszczone na teren obiektu lub zakładu. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o konieczności przeniesienia audytu IFS na późniejszy termin, jednostka certyfikująca odpowiedzialna za certyfikat dla danej firmy, musi zaznaczyć ten fakt umieszczając krótkie uzasadnienie w polu wyboru „Corona“, które od niedawna jest dostępne w bazie danych IFS. Nie podejście do auditu oznacza niestety wygaśnięcie certyfikatu (brak możliwości przedłużenia jego ważności o 6 miesięcy tak, jak ma to miejsce w przypadku certyfikatów BRC i FSSC 22000).

 

IFS uspokaja jednak, że wygasający certyfikat, nie oznacza, że firma nagle przestaje działać zgodnie z ustalonymi procesami i wymaganiami standardu. Wskazuje jedynie, że planowany audyt przez niezależną jednostkę certyfikującą nie mógł się odbyć ze względu na obecną pandemię koronawirusa. IFS zapewnia także, że dzięki możliwości wskazania w bazie IFS koronawirusa jako przyczyny przeniesienia auditu, żaden partner biznesowy nie zakończy  współpracy z organizacją, której certyfikat wygaśnie.

 

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zbliżającego się auditu BRC, IFS lub FSSC 22000 zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami isoqar@isoqar.pl lub telefoniczne pod numerem 668923014.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności