Konferencja IFS w Mediolanie - 18-19 października 2017

Konferencja IFS w Mediolanie - 18-19 października 2017

W dniach 18-19 października 2017 roku odbyła się coroczna konferencja IFS dla jednostek certyfikujących. Tym razem uczestnicy spotkali się w Mediolanie. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele jednostek certyfikujących z całej Europy. ISOQAR CEE reprezentowali Anna Gładyszewska – Food Certification Officer i Paweł Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający. Konferencję otworzył Prezes Zarządu IFS Management GmbH Stephan Tramp.

 

Pierwszego dnia przedstawiono fakty i liczby związane z rozwojem norm IFS na Świecie, poszczególnych kontynentach i krajach. Poruszono sprawy dotyczące programu IP (Integrity Program). Omówiono sposób kwalifikacji i oceny auditorów, statusy norm IFS, które są w czasie przeglądu i aktualizacji. Pod koniec pierwszego dnia uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup roboczych Powołano grupę:

 • niemiecką,
 • włoską,
 • hiszpańską,
 • francuską,
 • regionu Centralnej i Wschodniej Europy oraz
 • międzynarodową.

 

Głównym tematem roboczym grup było: omówienie wyników auditów zapowiedzianych i niezapowiedzianych i uzyskanych z programu IP.

 

Drugiego dnia przedstawiono zakres prac związanych z publikacją i wdrożeniem nowego wydania normy IFS Food, wersji 6.1. Następnie omówiono założenia, które będą wykorzystywane i brane pod uwagę w czasie prac nad wersją 7 normy IFS Food.

 

Więcej o zmianach w kolejnych wersach podsumowania poniżej.

 

Konferencję zamykał wykład przedstawiciela włoskiej sieci handlowej CONAD.

 

Kolejna konferencja IFS dla jednostek odbędzie się już za rok w 16-17 października w Berlinie.

 

Fakty i liczby:

 • W 2016 roku na świecie wydano 13000 certyfikatów IFS Food. Liczba certyfikatów r/r wzrosła o 8%.
 • W 2016 roku najszybciej rozwijała się certyfikacja IFS PACsecure. W tym przypadku liczba certyfikatów IFS PACsecure r/r wzrosła o 36,9%.
 • W konferencji IFS dla jednostek certyfikujących wzięło udział 119 osób.
 • Na 680 auditów wykonanych w Polsce pomiędzy 01.09.2016 a 31.08.2017, 88,2% wszystkich firm osiągnęło poziom wysoki.
 • W 2016 w Polsce wykonano 732 auditów na zgodność z normą IFS Food.
 • IFS dla klientów, konsultantów oraz auditorów wydała aplikację IFS 4.0 – IFS Audit Manager na urządzenia mobilne (Google Play, App Store).
 • Wersja 6.1 normy IFS Food będzie opublikowana w listopadzie 2017 roku. Nowe wymagania będą musiały być wdrożone do czerwca 2018 roku.
 • Wersja 7 normy IFS Food ma być opublikowana w 4 kwartale 2018, wymagania wersji 7 mają wejść w życie we wrześniu 2019 roku.

 

Wersja 6.1

 

Najważniejsze zmiany w wersji 6.1 będą dotyczyły:

 • wprowadzenia nowych wymagań związanych z fałszowaniem żywności i zarządzaniem alergenami:
 • Fałszowanie żywności
  Rozdział 4.21 Fałszowanie żywności i autentyczność.
  Powyższy rozdział będzie składać się z trzech wymagań.
  Zgodnie z nimi organizacja powinna udokumentować ocenę wrażliwości na fałszowanie żywności. Taka ocena powinna być przeprowadzona dla surowców, składników i opakowań. W wyniku przeprowadzonej oceny organizacja powinna określić ryzyka związane z działalnością mającą na celu zafałszowanie żywności w wyniku podmiany, błędnego etykietowania, oszustwa lub podrobienia. Kryteria oceny podatności powinny być zdefiniowane.
  Organizacja powinna udokumentować plan ograniczania zafałszowań żywności. Organizacja powinna nadzorować zidentyfikowane ryzyka. Metody nadzory i monitorowania powinny być zdefiniowane i wdrożone.
  W przypadku podwyższonego ryzyka organizacja powinna dokonać przeglądu a jeżeli to konieczne zmiany oceny wrażliwości na fałszowanie i planu ograniczania zafałszowań. Ocena wrażliwości na fałszowanie powinna być przeglądana, co najmniej raz w roku.
 • Alergeny
  4.20 Alergeny.
  W rozdziale tym zostało dodane jeszcze jedno wymaganie.
  Zgodnie z tym wymaganiem organizacja powinna chronić surowce i składniki przed skażeniem krzyżowym alergenami. Odpowiednie środki nadzoru powinny być ustanowione i wdrożone.
  Opracowane na podstawie analizy zagrożeń i powiązanych ryzyk, środki nadzoru powinny być zwalidowane.
 • wprowadzenia zmian w poszczególnych rozdziałach:
 • Część 1 i 3
  Zmiany w tych częściach będą dotyczyły aktualizacji wymagań Integrity Program, niezapowiedzianych auditów, aktualizacji i harmonizacji wymagań normy IFS Food
  z najnowszą doktryną oraz elementów związanych z auditorami: Auditor in Progress
  i o dwóch typach auditora: ekskluzywnym i nieekskluzywnym.
 • Część 4
  Część 4 będzie zawierała opis nowych i zaadaptowanych funkcjonalności, uprawnień i portalu dla konsultantów, obowiązkowej informacji: Food Fraud oraz ochrony danych
 • Cześć 5
  Powyższa część będzie zawierała informację o niezapowiedzianych auditach.

 

Wersja 7

 

Najważniejsze proponowane zmiany w wersji 7 będą dotyczyły:

 • sposobu punktacji,
 • zakresów technicznych i produktów,
 • w części 2 silniejszy nacisk zostanie położony na odpowiedzialność najwyższego kierownictwa. IFS planuje rozszerzyć wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w stosunku do istotnych zmian związanych z zarządzaniem i wymaganiami klientów. Dodatkowo planuje się dodać wymagania związane z odpowiedzialnością za utrzymanie ciągłości certyfikacji i integralnością produktu.
 • w obszarze systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zmianie mają ulec wymagania dotyczące dokumentacji, Codexem Alimentarius i powiązania z europejskimi przewodnikami do HACCP oraz przewodnikami GFSI. Dodatkowo mają być wprowadzone wymagania związane programami przedwstępnymi.
 • proces produkcyjny w rozdziale tym pojawią się szczegółowe wymagania dotyczące opakowań i całego procesu ich rozwoju począwszy od projektowania produktu, aż po transport.
 • monitorowanie i doskonalenie w tym rozdziale wyjaśnieniu ulegną tylko kwestie związane z działaniami korygującymi.
 • food defense IFS chce zwiększyć uwagę na operacyjny nadzór i uproszczenie wymagań,
 • opracowania nowego kalkulatora czasu trwania auditu,
 • możliwe, że zmieni się definicja niezgodności Major oraz sposób postepowania po jej zidentyfikowaniu (czas usunięcia, dowody, sposób weryfikacji skuteczności, itp.).

Autor: Paweł Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający ISOQAR CEE

IFS wersja 7
IFS wersja 6.1
publikacja IFS wersja 7

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności