Konferencja FSSC 22000 - Amsterdam 2018

Konferencja FSSC 22000 - Amsterdam 2018

W dniach 10-11 października 2018 odbyła się w Amsterdamie coroczna konferencja FSSC 22000.  Wzięli w niej udział reprezentanci jednostek certyfikujących, jednostek akredytujących a także firm wdrażających z całego świata. Razem około 250 osób. Rozpoczął ją dyrektor generalny Fons Schmid prezentując hasło tegorocznego spotkania „żeglując stałym kursem”. Podkreślił on ciągły rozwój standardu i dostosowanie audytowania do zmian technologicznych zachodzących we współczesnym świecie, lecz przy zachowaniu założeń, jakie FSSC22000 sobie założyło w 2010 roku. A są one następujące dla tego standardu:

 • oparty na ISO
 • rozpoznawalny przez GFSI
 • system zarządzania
 • sfokusowany na bezpieczeństwie żywności i jakości
 • non-profit
 • niezależny
 • napędzany przez interesariuszy

 

Do tego momentu FSSC22000 wydało ponad 18000 certyfikatów na całym świecie.

Trwają prace nad wersją 5 standardu. Powody dla których nowa wersja powstaje to:

 • opublikowanie ISO 22000:2018 w dniu 19 czerwca 2018
 • decyzja IAF (2017-16) o trzyletnim okresie przejściowym po publikacji
 • pojawienie się wersji roboczej IAF ID na temat 22K proces przejścia
 • wprowadzenie audytów zintegrowanego systemu zarządzani dla opcji FSSC-Quality
 • wyjaśnienie niejasności w wersji 4.1
 • zgodność z wymaganiami branżowymi GFSI wersja 7.2
 • zgodność z wymaganiami EA1/22

 

FSSC 22000 planuje wprowadzenie egzaminów dla auditorów. Będą to egzaminy dotyczące poszczególnych kategorii produktowych i maja zostać wprowadzone wraz z nową wersją standardu. Egzaminy będą przeprowadzane on-line.

 

Na konferencji poruszano takie tematy jak: nowa baza internetowa FSSC 22000 i prace nad jej rozwojem, integrity program, współpraca z jednostkami akredytującymi, współpraca z sieciami handlowymi. Przedstawiono także zmiany w ISO22000:2018 i ich wpływ na FSSC22000. Wskazano na nowe wyzwania pojawiające się przez jednostkami certyfikującymi i auditorami wraz z pojawianiem się nowych produktów, lub ich nagłą popularyzacją jak białko pozyskiwane z owadów lub jadalne kwiaty. Zaprezentowano również „smart glasses” czyli okulary z kamerą jako propozycję dla auditorów ułatwiającą prowadzenie auditu.

To wszystko odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze z dużym zaangażowaniem nie tylko prelegentów, ale i słuchaczy.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies