IFS Global Markets Food - najważniejsze informacje

IFS Global Markets Food

IFS Global Markets - Food to ustandaryzowany program rozwoju i oceny bezpieczeństwa oraz jakości żywności dla producentów żywności. Ma on wspierać małe i rozwijające się przedsiębiorstwa w stopniowym rozwoju ich systemów bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością. Dzięki IFS GM już podczas opracowywania i ciągłego doskonalenia własnych procesów firmy korzystają ze zwiększonej akceptacji i lepszych relacji z partnerami handlowymi w całym łańcuchu dostaw.

 

Dzięki stopniowemu podejściu w IFS Food Global Markets, wdrożenie i certyfikacja standardu IFS Food, który uznawany jest przez GFSI, będzie dla firm łatwiejsza.

 

Ocena na zgodność z IFS Food GM może odbyć się na 2 poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym.

 

Przed rozpoczęciem podejścia do oceny na zgodność z programem IFS Food GM warto przeprowadzić samoocenę. To pozwoli również określić odpowiedni poziom oceny (podstawowy lub średniozaawansowany). Wstępną ocenę może również przeprowadzić jednostka dokonująca oceny.

 

Po ustaleniach z jednostką przeprowadzona jest początkowa (pierwsza) ocena IFS Food GM na ustalonym poziomie.

 

Firma może zgłosić się na dowolny poziom. Jeśli wybierze poziom średniozaawansowany, a ocena nie pójdzie wystarczająco dobrze jest możliwość uzyskania listu potwierdzającego na poziomie podstawowym, jeżeli wymagania te zostały spełnione. W kolejnym roku zakład może starać się ponownie o poziom podstawowy, poziom średniozaawansowany lub o certyfikację na zgodność z IFS Food.

 

Po pozytywnie zakończonej ocenie firma otrzymuje wspomniany list potwierdzający (zamiast certyfikatu). Raport i list umieszczany jest w bazie IFS, analogicznie jak w przypadku certyfikacji IFS Food. Dzięki obecności w bazie, postępy w certyfikacji mogą być widoczne dla wybranych kontrahentów.

 

Etapy IFS Food GM są tak zaprojektowane, aby ułatwić rozwój i doskonalenie firmy oraz docelowo uzyskanie certyfikatu IFS Food. Jednak to firma w porozumieniu z kontrahentami decyduje w jakim tempie będzie pokonywać kolejne etapy. Ocena odbywa się raz w roku.

 

Poziom podstawowy IFS Global Markets to tylko 35% (83 wymagania) pełnego standardu IFS Food. Na tym poziomie wymagania obejmują:

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  Specyfikacje, w tym wydanie produktu, identyfikowalność, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem żywności, kontrola produktu niezgodnego, działania naprawcze, odpowiedzialność kierownictwa, wymagania dotyczące przechowywania dokumentacji, kontrola urządzeń pomiarowych i monitorujących, szkolenia, obsługa reklamacji, analiza produktu, umowa i zakup.
 • Dobre praktyki produkcyjne.
  Higiena osobista, środowisko obiektu, czyszczenie i dezynfekcja, kontrola zanieczyszczenia produktu, kontrola szkodników, jakość wody, wyposażenie personelu, gospodarka odpadami, przechowywanie i transport.
 • Kontrola zagrożeń żywności.
  Zadania wstępne, kontrola alergenów.

 

Poziom średniozaawansowany IFS GM to 55% (117 wymagań) standardu IFS Food i obejmuje dodatkowo:

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  Dalsze wymagania: w zakresie identyfikowalności, zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem żywności, odpowiedzialności kierownictwa, ogólnych wymagań dotyczących dokumentacji, procedur, kontroli urządzeń pomiarowych i monitorujących, analizy produktu, zatwierdzania dostawców i monitorowania wydajności.
 • Dobre praktyki produkcyjne.
  Konserwacja, przechowywanie i transport urządzeń i wyposażenia.
 • HACCP i dodatkowe wymagania.
  HACCP, obrona żywności.

 

Standard oraz przewodnik do IFS Food GM dostępny jest na stornie internetowej IFS: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/download-standards?item=2295

 

W przypadku obu poziomów (podstawowy i  średniozaawansowany) nie ma punktów KO. Jednocześnie wiele wymagań może zostać ocenionych jako Major.

 

Nieakredytowana ocena na zgodność z IFS Food GM jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych i bezstronnych asesorów niezależnych jednostek certyfikujących.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oceny IFS Global Markets lub chcesz poznać koszty takiej oceny w Twoim zakładzie skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony lub telefonicznie pod numerem 602 151 108.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności