IFS ESG Check - Zrównoważony Rozwój

IFS ESG Check - Zrównoważony Rozwój

Stale rosnąca presja ze strony regulatorów, inwestorów, konsumentów, ale także samych pracowników sprawia, że przedsiębiorstwa na całym świecie coraz więcej uwagi przykładają do bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

 

Materializujące się ryzyka związane z ochroną środowiska, ładem korporacyjnym i kwestiami społecznymi stawiają coraz większe wyzwania przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Dostosowanie się do nowych wymagań oznacza nie tylko konieczność zmian, ale wymaga też wnikliwej oceny wpływu firmy na jej otoczenie i określenie mierzalnych celów, których realizacja będzie umożliwiała zrównoważony i odpowiedzialny rozwój. Sposobem na zmianę w kierunku biznesu są standardy ESG.

 

ESG to termin, który zyskuje coraz większą popularność zarówno wśród korporacji jak i inwestorów. ESG to skrót, który oznacza szereg czynników pozafinansowych, pomagających firmom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. ESG obejmuje następujące wskaźniki:

 • Środowiskowe (Environmental),
 • Społeczne (Social),
 • Ład Korporacyjny (Corporate Governance).

 

Warto podkreślić, że  ten model raportowania staje się powoli standardem, a wkrótce stanie się także obowiązkiem. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD  (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Początkowo, od 2023 roku obowiązek ten obejmować będzie jedynie duże jednostki zatrudniające powyżej 250 pracowników, ale już od 2026 roku regulacje mogą objąć wszystkie spółki MŚP, których papiery są notowane na rynkach regulowanych UE (wyłączenie mikroprzedsiębiorstw). Obecnie treść projektu dyrektywy poddawana jest trójstronnym negocjacjom i nie wiadomo jakie będzie jej ostateczne brzmienie.

 

IFS jako wieloletni partner wielu firm w zakresie certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, od ponad 20 lat zapewnia sprawdzone standardy jakości i programy rozwojowe. Dziś dostrzega nowe wyzwania. Klienci oraz partnerzy biznesowi oczekują od organizacji coraz większego zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne. Ponadto tworzonych jest coraz więcej regulacji prawnych w tym zakresie, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizacji. Szczególnie mocno dotykają one małych i średnich przedsiębiorstw, które stoją przed ogromnym wyzwaniem zrozumienia i dostosowania się do nowych przepisów. Z rozwiązaniem przychodzi IFS ESG Check.

 

Jak działa IFS ESG Check?

Jest to program oceny tworzący podstawy, na których firmy mogą budować system, a następnie uzyskać zaświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju (letter of confirmation). Składa się on z dwóch części: samooceny przeprowadzonej na podstawie dostarczonego przez IFS formularza oraz weryfikacji przeprowadzonej przez auditora na miejscu lub zdalnie (ocenę tę można będzie połączyć z corocznym audytem IFS). Uzyskane w ten sposób wyniki pozwolą na określenie statusu quo oraz zebranie wiarygodnych danych, które mogą być wykorzystywane do planowania kolejnych kroków, w celu doskonalenia systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem i identyfikowania dodatkowego potencjału.

 

Program składa się z dwóch modułów:

 • Moduł podstawowy ESG Check – który koncentruje się na wdrożeniu systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem, uwzględniającym m.in.: politykę zrównoważonego rozwoju firmy oraz zaangażowanie najwyższego kierownictwa w realizację celów zrównoważonego rozwoju.
 • Dodatkowy moduł dobrowolny Carbon Footprint – który pozwala firmie na wdrożenie systemu zarządzania śladem węglowym, w tym obliczanie śladu węglowego. IFS podjęło współpracę z firmą natureOffice, która opracowała narzędzie dostosowane do wymagań przemysłu spożywczego.

 

IFS już zapowiada, że w przyszłości pojawi się więcej dobrowolnych modułów dotyczących takich obszarów jak: marnowanie żywności, ślad wodny, czy prawa człowieka.

 

Warto również podkreślić, że IFS ESG Check może być wykorzystywany zarówno przez firmy, które posiadają już certyfikat IFS np. IFS Food, ale może być także traktowany jako niezależny standard dla firm, które nie posiadają certyfikatu IFS.

 

Tak jak pisaliśmy już wcześniej ocena IFS ESG Check może być przeprowadzana podczas innej oceny IFS (np. IFS Food), lub w późniejszym terminie. Niezależnie od wybranej opcji może być ona przeprowadzona na miejscu (w siedzibie zakładu) lub online. Warto również podkreślić, że wynik oceny IFS ESG Check nie będzie miał wpływu na wynik pozostałych ocen.

 

System oceniania IFS ESG Check

System punktacji obejmuje następujące możliwości oceny:

 • 0 punktów – brak zamiaru/brak realizacji. Wymagane dalsze działania doskonalące.
 • 1 punkt – istnieje zamiar/brak realizacji. Wymagane dalsze działania doskonalące.
 • 2 punkty – istnieje zamiar/częściowa realizacja. Wymagane dalsze działania doskonalące.
 • 3 punkty – istnieje zamiar/pełna realizacja.
 • Nie dotyczy - W chwili obecnej punktacja ta jest możliwa tylko dla modułu związanego z obliczaniem Śladu Węglowego (PCF).

 

Wyniki końcowe IFS ESG Check

Suma uzyskanych punktów wygeneruje ostateczną ocenę i da wynik końcowy. Skala ocen podzielona została od A do E, gdzie:

 • E i D – początkujący;
 • C i B –  średniozaawansowany;
 • A – zaawansowany.

Każdy z tych wyników kończy się wydaniem zaświadczenia o spełnieniu wymagań (letter of confirmation.

 

Na stronie IFS można już bezpłatnie niezbędne dokumenty, w tym Przewodnik oraz checklisty.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności