Została wydana nowa wersja 6.1 IFS Food

Została wydana nowa wersja 6.1 IFS Food

Nowa wersja standardu IFS Food 6.1 jest obecnie dostępna w języku angielskim na stronie IFS (tutaj).

 

Audity od 1 lipca 2018 roku będą przeprowadzane na zgodność z IFS Food wersja 6.1.

 

Najważniejsze zmiany to:

  • audity certyfikujące IFS Food mogą przeprowadzać tylko jednostki certyfikujące posiadające odpowiednią umowę z IFS oraz będące akredytowane na zgodność z normą ISO / IEC 17065.
  • zamieszczenie protokołu auditów niezapowiedzianych w standardzie. Każdy zakład może zdecydować się na przeprowadzenie auditu w programie niezapowiedzianego. Należy to zgłosić odpowiednio wcześnie (przed rozpoczęciem okna dla niezapowiedzianych auditów) do jednostki certyfikującej. Zostanie wydłużone okno auditowe, które wyniesie -16 tygodni ; + 2 tygodnie od daty pierwszej certyfikacji. Firma może wyznaczyć 10 dni w 3 okresach, kiedy audit nie może zostać przeprowadzony - dni wyłączone z możliwości przeprowadzenia auditu).
  • W oparciu o analizę zagrożeń i ocenę związanego z nimi ryzyka, należy wprowadzić środki kontroli od przyjęcia do wysyłki, aby zminimalizować ryzyko wzajemnego zanieczyszczenia produktów przez alergeny. Należy sprawdzić środki kontroli.
  • Food fraud - Należy opracować udokumentowany plan ograniczania oszustw (Food fraud) w branży spożywczej, w odniesieniu do oceny podatności na zagrożenia i wdrożyć go, aby kontrolować wszelkie zidentyfikowane ryzyka. Ocena powinna być przeprowadzana na wszystkich surowcach, składnikach, opakowaniach i procesach zleconych na zewnątrz, w celu określenia ryzyka nieuczciwej działalności związanej z zastąpieniem, nieprawidłowym oznakowaniem, zafałszowaniem lub podrabianiem.
  • została również zaktualizowana baza internetowa IFS zarówno w dostępach dla jednostek certyfikujących, jak i dla certyfikowanych firm.

 

Na 4 kwartał 2018 roku planowane jest wydanie 7 wersji IFS. Wymagania 7 wersji zaczną obowiązywać od września 2019 roku.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności