Certyfikacja FSSC 22000 a wymagania FSMA

Certyfikacja FSSC 22000 a wymagania FSMA

Wstępne porównanie wymagań normy FSSC 22000 (dla Produkcji Żywności) do wymagań FSMA Kontroli Prewencyjnych w Bezpieczeństwie Żywności wykazało, że w przeważającej części wymagania standardu FSSC 22000 są porównywalne do wymagań FSMA.


Istnieją jednak pewne wymagania FSMA, które po głębszej analizie zostały zidentyfikowane jako „inne” niż wymagania FSSC 22000 lub jako "bardziej szczegółowe".

 

W celu wyjaśnienia tych różnic i aby pomóc organizacjom posiadającym certyfikat FSSC 22000 spełnić przepisy FSMA, została przeprowadzona szczegółowa analiza opublikowana na stronie FSSC jako "FSSC 22000 - Ujednolicenie z FSMA - Wrzesień 2017 ".

 

Dodatkowo został opublikowany Suplement, który rozszerza wymagania FSSC 22000 tam, gdzie z punktu widzenia FSMA wymagane są bardziej szczegółowe informacje niż do tej pory było to w FSSC 22000.

 

Oba dokumenty łącznie mają na celu pomóc organizacjom, które posiadają już certyfikat FSSC 22000, zintegrować wymagania FSMA Kontroli Prewencyjnych w Bezpieczeństwie Żywności z istniejącymi już w organizacji Systemami Bezpieczeństwa Żywności, unikając w ten sposób dwóch oddzielnych planów bezpieczeństwa żywności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami opublikowanymi przez FSSC, a jeśli mają Państwo więcej pytań, to zapraszamy na nasze szkolenie FSPCA Kontrole Prewencyjne w Bezpieczeństwie Żywności

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies