Konferencja FSSC 22000 - Amsterdam 2017

Konferencja FSSC 22000 - Amsterdam 2017

W tym roku konferencja FSSC 22000 odbyła się w dniach 25-26 października 2017 roku w Amsterdamie. W tegorocznej konferencji ISOQAR CEE reprezentowali Compliance Officer and  Managing Director ISOQAR CEE. Każda konferencja FSSC 22000 trwa 2 pełne dni w czasie, których przedstawiciele jednostek certyfikujących, akredytujących oraz firm szkoleniowych dzielą się na forum swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami dotyczącymi łańcucha żywnościowego, bezpieczeństwa żywności oraz samego programu certyfikacji FSSC 22000. Dwudniowe spotkanie daje okazję do rozmów dotyczących wartości dodanej dla biznesu żywnościowego z wdrożenia wymagań FSSC 22000 oraz obecnego statusu schematu certyfikacji FSSC 22000.

 

Pierwszego dnia omówiono 3 studia przypadków, które dotyczyły:

 • niezapowiedzianych auditów,
 • klasyfikacji niezgodności,
 • fałszowania, podrabiania żywności.

 

W tym dniu mieli również swoje prezentacje przedstawiciele inspekcji sanitarnej z Francji i Holandii. Ich prezentacje pokazywały punkty styku i możliwości współpracy instytucji państwowych i FSSC 22000 w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na poziomie krajów.

 

Drugiego dnia zgodnie z planem były poruszane tematy dotyczące:

 • kalkulacji czasu trwania auditu,
 • zakresu certyfikacji, oraz
 • działań poza siedzibą (czas potrzebny na przygotowanie i zrealizowanie auditu).

 

Podczas konferencji przedstawiono również proces kwalifikacji i oceny kandydatów na auditorów i auditorów. W szczegółach wykład ten dotyczył zmian w nowej wersji FSSC 22000 4.1: rozszerzenia kategorii, utrzymania kwalifikacji przez auditorów, rejestracji auditorów, stanowiska jakie zajęło FSSC odnośnie egzaminowania auditorów oraz studium przypadku – przegląd kwalifikacji auditora.

 

Jedna z ostatnich prezentacji dotyczyła Integrity Program. Prezentacja ta swoim zakresem objęła:

 • proces Integrity Program,
 • TOP 5 – wyniki i wnioski z programu IP,
 • kluczowe czynniki sukcesu (KPI’s) – co monitoruje FSSC 22000, oraz
 • studium przypadku – plan działań korygujących.

 

W tym roku FSSC 22000 planuje zorganizować dwie konferencje. Kolejna odbędzie się za kilka dni w Miami – 15-16 listopada 2017.

 

 

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła wieczorny kolacja, której tematem przewodnim był „Ranking the stars”. Wieczorne wydarzenie było wyjątkowe. Przed uczestnikami konferencji wystąpił zespół, którego liderem jest Prezes FSSC 22000 Pan Fons Schmid.

 

Liczby i fakty:

 • w konferencji wzięło udział 150 osób z całego Świata,
 • od stycznia 2018 r. FSSC 22000 zacznie używać nowego oprogramowania do obsługi bazy M+,
 • do dziś wydano na całym Świecie ponad 17000 certyfikatów,
 • w regionie CEE wydano ponad 1500 certyfikatów FSSC 22000,
 • najpóźniej w styczniu FSSC 22000 chce opublikować 5 przewodników dotyczących:

               - Niezapowiedzianych auditów,

               - Fałszowania żywności,

               - Ochrony żywności,

               - NCN,

               - Kalkulacji czasu trwania auditu.

 

Autor:  Paweł Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający ISOQAR CEE

FSSC 22000
FSSC Ranking the stars Fons Schmid

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies