FSSC 22000 wersja 5 opublikowana

FSSC 22000 wersja 5 zostało opublikowane

FSSC ogłosiło publikację piątej wersji standardu FSSC 22000. Nowe wydanie zawiera wszystkie zmiany zawarte w standardzie ISO 22000, który został opublikowany w czerwcu 2018 r.

 

Najnowsze, piąte wydanie FSSC 22000 zostało opracowane w ścisłej współpracy z kluczowymi interesariuszami, takimi jak przedstawiciele jednostek certyfikujących i jednostek akredytujących, organizacji szkoleniowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego.

 

FSSC 22000 w wersji 5 zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2020 r.

 

Najnowsze wydanie standardu dostępne jest w języku angielskim na stronie https://lnkd.in/dHqjquc

 

We wrześniu 2019 roku można spodziewać się tłumaczeń w języku hiszpańskim, chińskim, japońskim i portugalskim.

 

Więcej informacji na temat FSSC 22000 przeczytają Państwo na STRONIE.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą szkoleń ze zmian w nowej wersji FSSC 22000. Czytaj więcej...

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies