FSSC 22000 v 5.1 z pozytywną oceną zgodności z wymogami GFSI

FSSC 22000 v5.1

GFSI, jako główne źródło najnowszych trendów w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji żywności, prowadzi stałe konsultacje z wiodącymi producentami dóbr konsumpcyjnych. Pozwala to na bezzwłoczną rekcje na potrzeby zakładów produkcyjnych.

 

Tworzenie kolejnych procedur skutkuję wymuszeniem wprowadzania aktualizacji dla systemów zarządzania produkcją żywności.

 

The Foundation Food Safety System Certification 22000 wersja 5.1 została wydana w listopadzie 2020 r., po czym właściciel standardu złożył wniosek o przeprowadzenie testów porównawczych. Zgodnie z oficjalną informacją z dnia 30.07.2021r, podaną na stronie GFSI, fundacja FSSC otrzymała pozytywną ocenę zgodności najnowszej wersji systemu bezpieczeństwa żywności 22000 5.1 z wersją 2020.1 wymagań Global Food Safety Initiative.

 

Wersja 2020.1 wymagań dotyczących benchmarkingu GFSI jest przebudowaną i rozwiniętą wersją 7.2. Nowe kryteria to między innymi:

  • Niezapowiedziane audyty są wymagane co trzy lata,
  • Wydłużenie czasu minimalnego na audit do 2dni,
  • Nowy Proces certyfikacji wielooddziałowej,

 

Oprócz zaostrzenia wymagań dotyczących wydajności jednostek certyfikujących (CB), aktualizacja ma na celu zapewnić prawidłowe wdrożenie ustalonych procesów i procedur systemu zarządzania, osiągnięcie pożądanych rezultatów oraz zagwarantować rozwój i innowacyjność zakładu.

 

Zmiany obejmują dostosowanie struktury zakresu do normy ISO 22003, która określa zasady audytu i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) oraz najnowsze wytyczne Codex Alimentarius dotyczące higieny żywności. Zawiera również wprowadzenie Food Safety Culture oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w audycie.

 

W związku z tym, zarządzana przez organizację non-profit, FSSC 22000 wzmocniła swój Program Uczciwości (Integrity Program) i proces licencjonowania oraz zaktualizowała swoje wymagania w FSSC 22000 wersja 5.1.

 

Cały standard 5.1 jest dostępny za darmo na stronie FSSC 22000:

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności