Certyfikacja standardów GFSI (BRC, IFS, FSSC) a wymagania FSMA

Certyfikacja standardów GFSI (BRC, IFS, FSSC) a wymagania FSMA

Właściciele standardów uznawanych przez GFSI (Global Food Safety Initiative) czyli:

 

  • BRC Global Standard for Food Safety wersja 7,
  • IFS Food wersja 6,
  • FSSC 22000 certification Scheme 3.2 (obecnie trwa okres przejścia z wersji 3.2 na wersję 4.0. Dodatkowo w najbliższym czasie zostanie wydana aktualizacja do wersji 4.1),

 

przeprowadzili porównanie wymagań prawnych FSMA i wymagań ich standardów dotyczących produkcji żywności.

 

W wyniku tych analiz stwierdzono, że standardy uznawane przez GFSI w zdecydowanej większości pokrywają wymagania FSMA, jednak nie można stwierdzić stu procentowej zgodności.

 

W celu dopełniania rozbieżności wymagań zostały stworzone następujące rozwiązania:

 

  • BRC stworzyło moduł dobrowolny 15 - FSMA. Dodatkowy moduł ma za zadanie pomóc firmom certyfikowanym na zgodność z BRC Food wersja 7 w zrozumieniu i spełnieniu wymagań oraz upewnić klientów tych firm o tym, że wymagania FSMA są audytowane i raportowane.

 

  • IFS pod koniec czerwca zaktualizowało program auditXpress, gdzie umieszczona została dodatkowa funkcja dodania informacji o zgodności z wymaganiami FSMA.

 

  • FSSC 22000 dokonało analizy porównawczej wymagań FSSC w. 3.2 i FSMA. Stwierdzono wysoki poziom zgodności wymagań. Obecnie trwają prace nad poziomem zgodności wymagań FSSC w. 4 i FSMA.

 

iezależnie od analiz porównawczych oraz tworzenia dodatkowych załączników w raportach, właściciele standardów rozpoznawanych przez GFSI podążając za wymaganiami prawnymi FSMA, zalecają przeszkolenie pracowników firmy w obszarze: THE FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT (FSMA) / PREVENTIVE CONTROLS QUALIFIED INDIVIDUAL (PCQI) TRAINING.

 

ISOQAR CEE Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom rynku, wprowadził do swojej oferty szkoleniowej kurs: FSPCA PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD FDA RECOGNIZED TRAINING FOR PCQI, zatwierdzony przez FSPCA, przeprowadzany w Polsce z polskojęzycznym Trenerem.

 

Najbliższe szkolenie dobędzie się w Warszawie w dn. 16-18.10.2017 r.  (2,5 dnia)

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę /pl/szkolenia/branza-spozywcza/fsma-pcqi lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies