Ustawa FDA Food Safety Modernization Act - ISOQAR

FDA Food Safety Modernization Act

Ustawa FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) (tłumaczenie własne: Ustawa Modernizująca Bezpieczeństwo Żywności) została podpisana przez Prezydenta USA 4 stycznia 2011r. Jej celem jest zapewnienie, że dostawy żywności do USA są bezpieczne, dlatego główny nacisk położny jest na zapobieganie wystąpieniu wszelkich zagrożeń.

 

Główne obszary omawiane w ustawie dotyczą:

  • zapobiegania,
  • wzmocnienia współpracy,
  • inspekcji, zgodności i reagowania,
  • bezpiecznego importu.

 

Obecne kontrole portowe nie są w stanie obsłużyć zwiększonej ilości importowanej żywności, dlatego importerzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich dostawcy zagraniczni posiadają odpowiednie systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w swoich zakładach. Wymaga się, aby żywność importowana była tak samo bezpieczna jak żywność krajowa USA.

 

Importerzy będą prowadzić program weryfikacji dostawców, od których będą wymagać prowadzenia kontroli prewencyjnych opartych na ryzyku. Dopuszczone jest przyspieszenie kwalifikacji dostawcy, gdy jego zakład jest certyfikowany. FDA może zażądać wizyty w zakładzie, szczególnie żywności wysokiego ryzyka. Jeśli eksporter odmówi wpuszczenia przedstawicieli FDA na zakład, to odbiory mogą zostać wstrzymane.

 

Więcej informacji: https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności