Ustawa FDA Food Safety Modernization Act - ISOQAR

FDA Food Safety Modernization Act

Ustawa FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) (tłumaczenie własne: Ustawa Modernizująca Bezpieczeństwo Żywności) została podpisana przez Prezydenta USA 4 stycznia 2011r. Jej celem jest zapewnienie, że dostawy żywności do USA są bezpieczne, dlatego główny nacisk położny jest na zapobieganie wystąpieniu wszelkich zagrożeń.

 

Główne obszary omawiane w ustawie dotyczą:

  • zapobiegania,
  • wzmocnienia współpracy,
  • inspekcji, zgodności i reagowania,
  • bezpiecznego importu.

 

Obecne kontrole portowe nie są w stanie obsłużyć zwiększonej ilości importowanej żywności, dlatego importerzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich dostawcy zagraniczni posiadają odpowiednie systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w swoich zakładach. Wymaga się, aby żywność importowana była tak samo bezpieczna jak żywność krajowa USA.

 

Importerzy będą prowadzić program weryfikacji dostawców, od których będą wymagać prowadzenia kontroli prewencyjnych opartych na ryzyku. Dopuszczone jest przyspieszenie kwalifikacji dostawcy, gdy jego zakład jest certyfikowany. FDA może zażądać wizyty w zakładzie, szczególnie żywności wysokiego ryzyka. Jeśli eksporter odmówi wpuszczenia przedstawicieli FDA na zakład, to odbiory mogą zostać wstrzymane.

 

Więcej informacji: https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies