Food Fraud – zafałszowania żywności – nowe wymaganie IFS - przewodnik

Food Fraud – zafałszowania żywności – nowe wymaganie IFS - przewodnik

Definicja Food Fraud (zafałszowanie żywności) - Rozmyślne i celowe zastępowanie, niewłaściwe etykietowanie, zafałszowanie lub podrabianie żywności, surowców, składników lub opakowań wprowadzanych na rynek w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Ta definicja ma również zastosowanie do procesów zlecanych na zewnątrz.

Wymaganie IFS mówi, że organizacja powinna przeprowadzić udokumentowaną ocenę podatności na oszustwa w branży spożywczej na wszystkich surowcach, składnikach, opakowaniach, procesach zleconych na zewnątrz w celu określenia ryzyka nieuczciwej działalności związanej z zastąpieniem, nieprawidłowym oznakowaniem, zafałszowaniem lub podrobieniem. Powinny zostać określone kryteria, które były brane pod uwagę w ocenie podatności na zagrożenia.

Standard IFS wskazuje stworzenie udokumentowanego planu ograniczenia zafałszowań żywności, w odniesieniu do oceny podatności na zagrożenia. Należy go wdrożyć, aby kontrolować wszelkie zidentyfikowane ryzyko. Wymagane jest również, aby określić i wdrożyć metody kontroli i monitorowania.

Co rozumieć przez plan ograniczenia zafałszowań żywności?
Proces, który definiuje wymagania dotyczące czasu, miejsca i sposobu ograniczania nieuczciwych działań zidentyfikowanych w ramach oceny podatności na oszustwa dotyczące produktów. Powstały w ten sposób plan powinien określać środki i mechanizmy kontrolne, które należy wprowadzić, aby skutecznie ograniczyć zidentyfikowane ryzyko. Środki kontroli, które należy wdrożyć, mogą się różnić w zależności od charakteru zafałszowania związanego z produktem (zastąpienie, niewłaściwe oznakowanie, zafałszowanie, podrabianie), metody wykrywania, rodzaj nadzoru (inspekcja, audyt, analiza, certyfikacja produktu) oraz źródło (surowiec, składnik i opakowanie).

Ocenę powinno się przeprowadzać corocznie oraz dodatkowo gdy istnieje zwiększone ryzyko.
Kryteria stosowane do oceny poziomu ryzyka powinny być następujące:
- historia incydentów związanych z oszustwami produktowymi
- czynniki ekonomiczne
- łatwość oszukańczej działalności
- złożoność łańcucha dostaw
- aktualne środki kontroli
- zaufanie dostawcy

Metoda oceny ryzyka może różnić się w zależności od firmy, jednak systematyczna metodologia oceny podatności na oszustwa dotyczące produktów obejmuje co najmniej:
- identyfikację potencjalnych działań związanych z zafałszowaniami związanymi z produktami za pomocą znanych i wiarygodnych źródeł danych
- ocenę poziomu ryzyka (zarówno produktu, jak i sposobu dostarczenia)
- ocena potrzebnych dodatkowych środków kontroli
- wykorzystanie wyników oceny podatności na oszustwa związane z produktem w celu opracowania i wdrożenia planu ograniczania zafałszowań związanych z produktami.

Podsumowując, główne kroki do spełnienia wymagania IFS Food dot. zafałszowań żywności to:

  • Zidentyfikuj potencjalne ryzyko zafałszowań we wszystkich surowcach, składnikach, opakowaniach, procesach zleconych na zewnątrz
  • Przeprowadź ocenę podatności produktów na zafałszowania
  • Opracuj plan ograniczenia zafałszowań żywności
  • Wdrażaj i monitoruj zgodnie z planem ograniczania zafałszowań produktów
  • Regularnie przeglądaj i udoskonalaj plan, biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia z branży spożywczej

Przypominamy, że nowe wymaganie dot. zafałszowań żywności będzie audytowane podczas certyfikacji wymagań standardu IFS Food wersja 6.1 od lipca 2018 roku.

Pełny przewodnik dla lepszego zrozumienia nowego wymagania IFS Food jest dostępny na stronie 

https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food6/documents/FoodFraud-Guide_1805.pdf

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Food Fraud weź udział w naszym szkoleniu. Szczegóły dostępne TUTAJ.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności