Coroczna Konferencja IFS - 2016 r. – Paryż

Coroczna Konferencja IFS - 2016 r. – Paryż

W dniach 19 – 20 października 2016r. w Paryżu odbyła się coroczna konferencja IFS.  W spotkaniu uczestniczyły jednostki certyfikujące z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Danii, Wielkiej Brytanii, Czech oraz Polski.  Polska reprezentowana była między innymi przez przedstawiciela naszej jednostki. W konferencji wzięło udział 100 osób.  W czasie dwudniowej konferencji zaprezentowano informacje na temat liczby wydanych certyfikatów na całym świecie, z podziałem na regiony i poszczególne normy IFS oraz szkoleń.  Dodatkowo w czasie pierwszego dnia omówiono oraz przedstawiono aktualny status norm IFS (IFS Logistics, IFS Broker, IFS HPC, IFS Cash& Carry, IFS PACsecure and IFS Global Markets Logistics). Drugiego dnia omówiono program niezapowiedzianych auditów IFS Food, zaprezentowano wyniki funkcjonowania programu IP (Integrity Program).  Na końcu konferencji przedstawiono założenia dotyczące prac nad nową 7 wersją normy IFS Food.  Prace nad nową wersją normy IFS Food mają się rozpocząć pod koniec bieżącego roku i zakończyć w ostatnim kwartale 2017 roku.  Oprócz panelu ogólnego po raz pierwszy w czasie konferencji IFS zorganizowano również warsztaty grupowe, w czasie których poruszano gorące kwestie dotyczące norm IFS i możliwości ich rozwoju w poszczególnych krajach, regionach. Kolejna konferencja IFS Food już za rok. Już dziś wiemy, że odbędzie się ona w Mediolanie.  Do zobaczenia. 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies