Coroczna Konferencja IFS - 2016 r. – Paryż

Coroczna Konferencja IFS - 2016 r. – Paryż

W dniach 19 – 20 października 2016r. w Paryżu odbyła się coroczna konferencja IFS.  W spotkaniu uczestniczyły jednostki certyfikujące z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Danii, Wielkiej Brytanii, Czech oraz Polski.  Polska reprezentowana była między innymi przez przedstawiciela naszej jednostki. W konferencji wzięło udział 100 osób.  W czasie dwudniowej konferencji zaprezentowano informacje na temat liczby wydanych certyfikatów na całym świecie, z podziałem na regiony i poszczególne normy IFS oraz szkoleń.  Dodatkowo w czasie pierwszego dnia omówiono oraz przedstawiono aktualny status norm IFS (IFS Logistics, IFS Broker, IFS HPC, IFS Cash& Carry, IFS PACsecure and IFS Global Markets Logistics). Drugiego dnia omówiono program niezapowiedzianych auditów IFS Food, zaprezentowano wyniki funkcjonowania programu IP (Integrity Program).  Na końcu konferencji przedstawiono założenia dotyczące prac nad nową 7 wersją normy IFS Food.  Prace nad nową wersją normy IFS Food mają się rozpocząć pod koniec bieżącego roku i zakończyć w ostatnim kwartale 2017 roku.  Oprócz panelu ogólnego po raz pierwszy w czasie konferencji IFS zorganizowano również warsztaty grupowe, w czasie których poruszano gorące kwestie dotyczące norm IFS i możliwości ich rozwoju w poszczególnych krajach, regionach. Kolejna konferencja IFS Food już za rok. Już dziś wiemy, że odbędzie się ona w Mediolanie.  Do zobaczenia. 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności