Co nowego w piątej wersji FSSC 22000

Co nowego w piątej wersji FSSC 22000?

3 czerwca 2019 roku organizacja FSSC wydała 5 wersję standardu FSSC 22000.

 

Głównym powodem do aktualizacji była publikacja nowego ISO 22000:2018 w dniu 19 czerwca 2018 r., oraz konieczność utrzymania zgodności z wymaganiami GFSI w wersji 7.2.

 

Audity na zgodność z FSSC 22000 w wersji 5 będą odbywały się już od stycznia 2020 roku. Czasu na przygotowanie się do nich jest już zatem niewiele.

 

Przypomnijmy, że standard FSSC 22000 składa się z trzech głównych elementów:

 • standardu ISO 22000;
 • wymagań programów wstępnych opartych na specyfikacjach technicznych dla sektora ISO/TS 22002;
 • dodatkowych wymagań FSSC 22000;

 

Najważniejsze zmiany w FSSC 22000 w wersji 5 to:

 • włączenie nowych wymagań ze zaktualizowanej wersji ISO 22000:2018, o których więcej można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule;
 • w dodatkowych wymaganiach FSSC 22000 pozostaje wymaganie o zarządzaniu usługami laboratoryjnymi, pozostałe wymagania dotyczące zarządzania usługami zostały objęte nowymi wymaganiami ISO 22000:2018;
 • w obszarze dodatkowych wymagań FSSC 22000 poszerzono wymaganie dotyczące monitoringu środowiska:
  • na organizacjach spoczywać będzie obowiązek stworzenia planu monitoringu środowiskowego opartego na analizie ryzyka;
  • należy gromadzić dane dotyczące działań monitorujących wraz z regularną analizą trendów.
  • należy także posiadać udokumentowane procedury oceny skuteczności wszystkich kontroli zapobiegania skażeniu ze środowiska produkcyjnego, obejmującą co najmniej ocenę mikrobiologiczną i obecne kontrole alergenów,
 • dla transportu dodano wymaganie mówiące o konieczności zapewnienia odpowiednich warunków dla transportowanych i dostarczanych produktów.

 

Pełne dodatkowe wymagania FSSC 22000 są dostępne tylko w języku angielskim. Niestety PKN nie planuje w tym roku dokonać tłumaczenia ISO 22000:2018 na język polski.

 

W związku z tym zachęcamy do udziału w organizowanych przez ISOQAR szkoleniach ze zmian w ISO 22000:2018 zarówno firmy posiadające certyfikaty ISO 22000 jak i firmy posiadające certyfikaty FSSC 22000. Uczestnicy szkolenia otrzymają pełne materiały szkoleniowe w języku polskim. Więcej na temat szkoleń przeczytają Państwo na STRONIE.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies