Co nowego w piątej wersji FSSC 22000

Co nowego w piątej wersji FSSC 22000?

3 czerwca 2019 roku organizacja FSSC wydała 5 wersję standardu FSSC 22000.

 

Głównym powodem do aktualizacji była publikacja nowego ISO 22000:2018 w dniu 19 czerwca 2018 r., oraz konieczność utrzymania zgodności z wymaganiami GFSI w wersji 7.2.

 

Audity na zgodność z FSSC 22000 w wersji 5 będą odbywały się już od stycznia 2020 roku. Czasu na przygotowanie się do nich jest już zatem niewiele.

 

Przypomnijmy, że standard FSSC 22000 składa się z trzech głównych elementów:

 • standardu ISO 22000;
 • wymagań programów wstępnych opartych na specyfikacjach technicznych dla sektora ISO/TS 22002;
 • dodatkowych wymagań FSSC 22000;

 

Najważniejsze zmiany w FSSC 22000 w wersji 5 to:

 • włączenie nowych wymagań ze zaktualizowanej wersji ISO 22000:2018, o których więcej można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule;
 • w dodatkowych wymaganiach FSSC 22000 pozostaje wymaganie o zarządzaniu usługami laboratoryjnymi, pozostałe wymagania dotyczące zarządzania usługami zostały objęte nowymi wymaganiami ISO 22000:2018;
 • w obszarze dodatkowych wymagań FSSC 22000 poszerzono wymaganie dotyczące monitoringu środowiska:
  • na organizacjach spoczywać będzie obowiązek stworzenia planu monitoringu środowiskowego opartego na analizie ryzyka;
  • należy gromadzić dane dotyczące działań monitorujących wraz z regularną analizą trendów.
  • należy także posiadać udokumentowane procedury oceny skuteczności wszystkich kontroli zapobiegania skażeniu ze środowiska produkcyjnego, obejmującą co najmniej ocenę mikrobiologiczną i obecne kontrole alergenów,
 • dla transportu dodano wymaganie mówiące o konieczności zapewnienia odpowiednich warunków dla transportowanych i dostarczanych produktów.

 

Pełne dodatkowe wymagania FSSC 22000 są dostępne tylko w języku angielskim. Niestety PKN nie planuje w tym roku dokonać tłumaczenia ISO 22000:2018 na język polski.

 

W związku z tym zachęcamy do udziału w organizowanych przez ISOQAR szkoleniach ze zmian w ISO 22000:2018 oraz FSSC 22000 w. 5. Uczestnicy szkolenia otrzymają pełne materiały szkoleniowe w języku polskim. Więcej na temat szkoleń przeczytają Państwo na STRONIE.

 

Ponadto oferujemy bezpłatny dokument Analizy Luk, który pozwoli Państwu lepiej przygotować się do przejścia na nową wersję standardu. Aby go otrzymać, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się poniżej lub telefonicznie pod numerem tel. 22 649 76 64

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies