Co mogłaby zrobić firma spożywcza w czasie pandemii COVID-19?

Co mogłaby zrobić firma spożywcza w czasie pandemii COVID-19?

Przede wszystkim zachować spokój i nie panikować.

 

A zaraz potem:

1.  Zorganizować spotkanie zespołu kryzysowego.

2.  Zidentyfikować i omówić możliwe kwestie zewnętrzne i wewnętrzne.

3.  Przeanalizować zidentyfikowane kwestie.

4.  Określić ryzyko i możliwości dla zidentyfikowanych kwestii.

5.  Określić zadania dla zidentyfikowanych możliwości.

6.  Określić sposób monitorowania zidentyfikowanych kwestii oraz plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Co jeszcze mogłaby zrobić firma z branży spożywczej?

Firmy mogłyby:

 • oddelegować do pracy zdalnej pracowników z działów, które mogą taką pracę świadczyć, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników dojeżdżających publicznymi środkami komunikacji.
 • wprowadzić kilkunastominutową przerwę przy przekazywaniu zmian tak, aby pracownicy z różnych zmian nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu.
 • wprowadzić podwyższony reżim higieniczny w całym zakładzie.
 • wzmocnić monitoring kontroli zdrowia pracowników.
 • zmienić zasady przyjmowania dostaw.
 • zmienić zasady dostarczania towaru do klientów.
 • udostępnić pracownikom żele oraz mydło antybakteryjne.
 • zakazać wyjazdów do krajów z listy WHO.
 • wprowadzić kwarantannę dla osób wracających z terenów objętych epidemią.
 • odradzać pracownikom udziału w imprezach masowych.
 • ograniczyć wyjazdy służbowe.
 • zwiększyć częstotliwości wymian powietrza.
 • wprowadzić lub zwiększyć częstotliwość dezynfekcji klamek oraz sprzętów, z którymi kontakt mają klienci.
 • wprowadzić wideo-konferencje, jako narzędzie do organizacji spotkań.
 • wprowadzić spożywanie posiłków w czasie przerw w mniejszych grupach.
 • wprowadzić podczas posiłków oddzielny stół dla każdego pracownika, używanie jednorazowych sztućców.
 • zmienić sposób witania się.
 • zobowiązać osoby posiadające laptop lub telefon służbowy do ich codziennego zabierania do domu i pozostawania w gotowości do wykonywania swoich zadań w trybie pracy zdalnej.

 

Organizacja, która zostałaby dotknięta COVID-19 mogłaby zadać sobie poniższe pytania (lista nie wyczerpuje pytań, pytania ustawione są w przypadkowej kolejności):

 • Kto się zaraził?
 • Z kim osoba zarażona miała kontakt w ciągu ostatnich 7 - 14 dni?
 • W jaki sposób zarażona osoba poruszała się po zakładzie?
 • W jakim dziale pracuje zarażona osoba?
 • W których pomieszczeniach mogła przebywać osoba zarażona?
 • Na jakim stanowisku pracowała osoba zarażona?
 • Czy osoba zarażona miała lub mogła mieć kontakt z procesem produkcyjnym?
 • Czy osoby mające kontakt z osobą zarażoną mogły mieć kontakt z osobami z produkcji?
 • Na której zmianie pracowała zarażona osoba?
 • Czy w ciągu ostatnich 14 dni stan zdrowia osoby zarażonej był weryfikowany?
 • Jak potwierdzany był stan zdrowia (obserwacja, wywiad)?
 • Kogo powinniśmy powiadomić o wystąpieniu przypadku COVID-19 w naszym zakładzie?
 • Kto będzie kontaktował się z kontrahentami (sieciami, dystrybutorami)?
 • Kto będzie kontaktować się z jednostką certyfikująca?
 • Jak przeprowadzimy w zakładzie dezynfekcję?
 • Jaka może być skala kwarantanny?
 • Jak najszybciej możemy uruchomić produkcję po jej zatrzymaniu?
 • Co musimy zrobić, aby uruchomić produkcję?
 • Czy podejmowane przez organizację działania są zgodne z wymaganiami IFS i wewnętrznymi procedurami?
 • Kto będzie kontaktować się z mediami?
 • Kto będzie kontaktować się z bankami, firmami leasingowymi, ubezpieczycielami, itp.?
 • Jaką mamy strukturę zatrudnienia?
 • Ile osób pracujących w zakładzie możemy zaliczyć do grupy o podwyższonym ryzyku (wiek, choroby przewlekłe, posiadające dzieci, przebywające w ciągu ostatnich 14 poza Polską)?
 • Itp.

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną przedstawiciele najwyższego kierownictwa, pełnomocnicy, zespoły kryzysowe powinny pracować na bieżąco nad kwestią związaną z chorobą COVID-19 do momentu wygaśnięcia zagrożenia.

 

Organizacje powinny również na bieżąco monitorować informacje na temat COVID-19. Źródła te powinny być oficjalne i wiarygodne.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności