Niedozwolone zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej (chia)

Niedozwolone zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej (chia), w niektórych kategoriach środków spożywczych (np. jogurtów, deserów).

W roku 2009 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił bezpieczeństwo całych i mielonych nasion chia. Dane toksykologiczne nie wskazują na potencjalne negatywne skutki zdrowotne dla ludzi związane ze spożyciem tych nasion w ilości do 5 %. Nasiona te zostały dopuszczone do zastosowania wyłącznie do pieczywa zgodnie z decyzją Komisji nr 2009/827/WE. 

 

W 2013 roku zostało rozszerzone zastosowanie nasion chia przez państwa członkowskie i Komisję Europejską do 10% na podstawie dostarczonych informacji na temat bezpieczeństwa tych nasion przez jedną z firm brytyjskich w:

  • śniadaniowych przetworach zbożowych,
  • produktach piekarskich,
  • mieszankach owoców, orzechów i nasion oraz w opakowaniach jednostkowych przy zalecanym dziennym spożyciu wynoszącym maksymalnie 15 g.

 

W 2015 r. rozszerzono użycie nasion chia do soków owocowych oraz mieszanek soków owocowych w ilości 15 g/450 ml.

 

Zastosowanie nasion szałwii hiszpańskiej w produktach innych niż wymienione powyżej wymaga przeprowadzenia przez danego przedsiębiorcę procedury autoryzacyjnej określonej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

 

W związku z tym, do czasu uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu w UE nasion chia w jogurtach i deserach produkty te nie mogą być sprzedawane. Za wprowadzanie jogurtów i deserów z dodatkiem nasion szałwii hiszpańskiej bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 258/97 mogą być zastosowane kary np. grzywny

 

autor: Lidia Kucharska - Auditor wiodący ISOQAR

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności