Niedozwolone zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej (chia)

Niedozwolone zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej (chia), w niektórych kategoriach środków spożywczych (np. jogurtów, deserów).

W roku 2009 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił bezpieczeństwo całych i mielonych nasion chia. Dane toksykologiczne nie wskazują na potencjalne negatywne skutki zdrowotne dla ludzi związane ze spożyciem tych nasion w ilości do 5 %. Nasiona te zostały dopuszczone do zastosowania wyłącznie do pieczywa zgodnie z decyzją Komisji nr 2009/827/WE. 

 

W 2013 roku zostało rozszerzone zastosowanie nasion chia przez państwa członkowskie i Komisję Europejską do 10% na podstawie dostarczonych informacji na temat bezpieczeństwa tych nasion przez jedną z firm brytyjskich w:

  • śniadaniowych przetworach zbożowych,
  • produktach piekarskich,
  • mieszankach owoców, orzechów i nasion oraz w opakowaniach jednostkowych przy zalecanym dziennym spożyciu wynoszącym maksymalnie 15 g.

 

W 2015 r. rozszerzono użycie nasion chia do soków owocowych oraz mieszanek soków owocowych w ilości 15 g/450 ml.

 

Zastosowanie nasion szałwii hiszpańskiej w produktach innych niż wymienione powyżej wymaga przeprowadzenia przez danego przedsiębiorcę procedury autoryzacyjnej określonej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

 

W związku z tym, do czasu uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu w UE nasion chia w jogurtach i deserach produkty te nie mogą być sprzedawane. Za wprowadzanie jogurtów i deserów z dodatkiem nasion szałwii hiszpańskiej bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 258/97 mogą być zastosowane kary np. grzywny

 

autor: Lidia Kucharska - Auditor wiodący ISOQAR

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies