BRC Food wersja 8

BRC Food wersja 8

Konsultacje i przegląd pojawiających się kwestii bezpieczeństwa żywności wskazały na szereg możliwości dalszego rozwoju od czasu publikacji 7 wersji wymagań standardu BRC Food

 

Kluczowe cele wprowadzenia 8 wersji standardu BRC Food to:

 • dostosować wymagania wersji 8 do proponowanych wymagań benchmarków GFSI w aspektach:
  • monitoringu środowiska
  • obrony żywności (food defence)/ bezpieczeństwo produktu
  • Karmy dla zwierząt
  • Żywych zwierząt
 • kontynuować działania mające na celu zmniejszenie ciężaru podwójnych, prywatnych audytów certyfikowanych firm
 • rozważyć wszelkie potencjalne konsekwencje wymogów amerykańskiej ustawy o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA)
 • rozważyć praktyczne aspekty uwzględnienia kultury bezpieczeństwa produktów w ramach standardu
 • przegląd zakresu standardu
 • przegląd problemów, incydentów i wycofań
  • oznakowanie produktów.

 

Oficjalne wydanie nowej wersji BRC Food wersja 8 planowane jest na sierpień 2018 roku.

Audity na zgodność z nowymi wymaganiami będą przeprowadzane od lutego 2019 roku.

 

W celu ułatwienia procesu przejścia na nową wersję standardu BRC, ISOQAR CEE oferuje Państwu szkolenia otwarte oraz zamknięte. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies