BRC Food wersja 8 już wydana

BRC Food wersja 8 już wydana

BRC Global Standards opublikował wydanie 8 Globalnej normy BRC dla bezpieczeństwa żywności w sierpniu 2018 r.

 

Nowy standard będzie stosowany we wszystkich auditach przeprowadzonych od 1 lutego 2019 r. Certyfikaty wydane na wersję 7 pozostaną ważne przez czas trwania wskazany na certyfikacie. Przejście na nową wersję będzie się odbywało podczas zaplanowanych audytów recertyfikujących.

 

Na stronie https://www.brcbookshop.com jest dostępny standard BRC Food Safety wydanie 8 w języku polskim.

 

Konsultacje i przegląd pojawiających się problemów związanych z bezpieczeństwem żywności wskazały na szereg możliwości dalszego rozwoju standardu BRC Food. Kluczowymi celami były:

 • zapewnić ogólną możliwość zastosowania i ciągłe dostosowanie do wymagań benchmarkingu GFSI, w tym:
  • monitorowanie środowiska
  • obrona żywności / bezpieczeństwo żywności
 • kontynuować działania mające na celu zmniejszenie ciężaru podwójnych kontroli certyfikowanych firm
 • rozważyć wszelkie potencjalne konsekwencje wymogów amerykańskiej ustawy o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA)
 • zachęcać do rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów
 • dokonać przeglądu zakresu standardu
 • dodać jasności do wymagań dotyczących stref wysokiego ryzyka, wysokiej ochrony i wysokiej ochrony produktów stałych w temp. otoczenia
 • przegląd problemów, incydentów i wycofań, w tym pakowania i etykietowania produktów.

 

Szczegóły standardu zostały opracowane przy użyciu dwóch grup roboczych: jednej w Ameryce Północnej i jednej w Europie.

 

Każda grupa składała się z przedstawicieli przemysłu od sprzedawców detalicznych, jednostek certyfikujących, stowarzyszeń branżowych, producentów żywności, a w Europie - jednostki akredytującej - brytyjskiej agencji akredytacyjnej (UKAS).

 

W celu ułatwienia procesu przejścia ISOQAR CEE oferuje Państwu szkolenia otwarte oraz zamknięte, które pomogą lepiej zrozumieć zmiany wynikające z publikacji nowej wersji standardu. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat procesu certyfikacji i związanych z tym kosztów prosimy o kontakt z naszym biurem telefoniczne 22 649 76 64 lub mailowo isoqar@isoqar.pl

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności