BRC Food wersja 8 już wydana

BRC Food wersja 8 już wydana

BRC Global Standards opublikował wydanie 8 Globalnej normy BRC dla bezpieczeństwa żywności w sierpniu 2018 r.

 

Nowy standard będzie stosowany we wszystkich auditach przeprowadzonych od 1 lutego 2019 r. Certyfikaty wydane na wersję 7 pozostaną ważne przez czas trwania wskazany na certyfikacie. Przejście na nową wersję będzie się odbywało podczas zaplanowanych audytów recertyfikujących.

 

Na stronie https://www.brcbookshop.com jest dostępny standard BRC Food Safety wydanie 8 w języku polskim.

 

Konsultacje i przegląd pojawiających się problemów związanych z bezpieczeństwem żywności wskazały na szereg możliwości dalszego rozwoju standardu BRC Food. Kluczowymi celami były:

 • zapewnić ogólną możliwość zastosowania i ciągłe dostosowanie do wymagań benchmarkingu GFSI, w tym:
  • monitorowanie środowiska
  • obrona żywności / bezpieczeństwo żywności
 • kontynuować działania mające na celu zmniejszenie ciężaru podwójnych kontroli certyfikowanych firm
 • rozważyć wszelkie potencjalne konsekwencje wymogów amerykańskiej ustawy o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA)
 • zachęcać do rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów
 • dokonać przeglądu zakresu standardu
 • dodać jasności do wymagań dotyczących stref wysokiego ryzyka, wysokiej ochrony i wysokiej ochrony produktów stałych w temp. otoczenia
 • przegląd problemów, incydentów i wycofań, w tym pakowania i etykietowania produktów.

 

Szczegóły standardu zostały opracowane przy użyciu dwóch grup roboczych: jednej w Ameryce Północnej i jednej w Europie.

 

Każda grupa składała się z przedstawicieli przemysłu od sprzedawców detalicznych, jednostek certyfikujących, stowarzyszeń branżowych, producentów żywności, a w Europie - jednostki akredytującej - brytyjskiej agencji akredytacyjnej (UKAS).

 

W celu ułatwienia procesu przejścia ISOQAR CEE oferuje Państwu szkolenia otwarte oraz zamknięte, które pomogą lepiej zrozumieć zmiany wynikające z publikacji nowej wersji standardu. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat procesu certyfikacji i związanych z tym kosztów prosimy o kontakt z naszym biurem telefoniczne 22 649 76 64 lub mailowo isoqar@isoqar.pl

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies