BRC Food wydanie 9 - znamy termin publikacji - ISOQAR

BRC Food 9 już wkrótce

BRCGS poinformowało niedawno o planowanej w sierpniu 2022 publikacji nowej wersji standardu BRC Food wydanie 9. Ma ona zastąpić obowiązującą od 1 lutego 2019, ósmą wersję standardu BRC dla producentów żywności.

 

Aktualizacja wymagań ma zapewnić, że uwzględniają one najnowsze zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, a także aktualne trendy, praktyczne doświadczenia i najlepsze praktyki z branży spożywczej. Proces rewizji umożliwia uwzględnienie zmieniających się oczekiwań, wymogów regulacyjnych oraz potrzeb konsumentów.

 

Od kiedy zacznie obowiązywać BRC Food v. 9?

Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji standardu, firmy posiadające certyfikat BRC Food będą miały czas na wdrożenie niezbędnych zmian. Okres przejściowy będzie wynosił 6 miesięcy. Oznacza to, że certyfikacja zgodnie z wersją 9 standardu rozpocznie się od 1 lutego 2023 r.

 

Jakie zmiany wprowadza BRC Food 9?

Nowe wydanie standardu wprowadza szereg zmian. Część z nich to zmiany redakcyjne, które mają ułatwić korzystanie ze standardu ale jest również sporo zmian o charakterze merytorycznym.

 

Jedną z istotniejszych zmian, które pojawiły się w projekcie BRC Food v. 9 jest wymóg walidacji planu HACCP przed wdrożeniem lub przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo produktów. Ma to zagwarantować, że obowiązujące plany skutecznie identyfikują zagrożenia, zanim się pojawią.

 

W projekcie nowej wersji standardu sporo uwagi poświęcono również roli najwyższego kierownictwa w rozwój i zakorzenienie kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji. Plan rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności musi być poddawany przeglądowi co najmniej raz w roku. Ponadto przegląd zarządzania powinien obejmować przegląd planu kultury. Co więcej, najwyższe kierownictwo powinno umieć wykazać, że bezpieczeństwo żywności jest wbudowane w ich organizację na każdym kroku.

 

Wstępna wersja BRC Food 9 dostępna jest pod adresem. Warto pamiętać, że cały czas trwają konsultacje w zakresie nowej wersji standardu, dlatego nie ma pewności, że wszystkie zaproponowane zmiany pojawią się również w finalnej wersji normy BRC Food 9. 

 

Więcej informacji na temat zmian w BRC Food 9 już wkrótce.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności