Sprawdź, czy Twoja firma powinna wdrożyć system zarządzania ciągłością

Sprawdź, czy Twoja firma powinna wdrożyć system zarządzania ciągłością działania?

Zagadnienie ciągłości działania ma w obecnych czasach bardzo istotne znaczenie. Incydenty związane z bezpieczeństwem są tak rozpowszechnione, że niemożliwe jest zaradzenie im wszystkim, a wcześniej czy później może nastąpić katastrofa, która będzie miała negatywny wpływ na działanie naszej firmy. Aby być przygotowanym na takie sytuacje firmy potrzebują systemu, który zmniejszy szkody i zapewni, że w przypadku katastrofy funkcje krytyczne nadal działają.

 

Chociaż większość organizacji zaczyna dostrzegać znaczenie środków zapobiegawczych, niektórzy nadal obawiają się wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS). Jeśli nigdy nie byli poddani cyberatakowi lub innym zakłóceniom, mogą zakładać, że szanse na wystąpienie takiego zdarzenia są niewielkie i myślą, że wdrożenie i certyfikacja systemu ISO 22301 jest niepotrzebnym wydatkiem.

 

Ewentualnie firmy mogą przecenić swoją zdolność do zapobiegania incydentom. Kierownicy często przeznaczają większość swoich zasobów na zapobieganie. Działania zapobiegawcze są z pewnością ważne, ale nikt nie powinien polegać na ich skuteczności w każdym przypadku.

 

System zarządzania ciągłością działania zgodny z ISO 22301 jest zasadniczo formą ubezpieczenia; Poprzez wdrożenie i certyfikację ISO 22301 firma przygotowuje się do scenariusza, który, mamy nadzieję, nigdy nie nastąpi. Firmy zastanawiają się, czy warto zainwestować pieniądze na cel wdrożenia i certyfikacji, ale kiedy katastrofa wystąpi można odetchnąć z ulgą, ponieważ ciągłość działania krytycznych procesów biznesowych zostanie zachowana.

 

Raporty tworzone przez instytucje badawcze na świecie potwierdzają, że w przypadku zdarzenia firmy są w stanie zaoszczędzić naprawdę duże pieniądze. Istnieją również dowody na to, że im dłużej utrzymywany jest system ISO 22301, tym bardziej kompleksowy i skuteczny się staje.

 

Może się wydawać, że system zarządzania ciągłością działania to finansowa czarna dziura, ale pomijany jest fakt, że większe wydatki dają wyższą skuteczność wdrożenia. Dodatkowe wydatki są wynikiem zidentyfikowania nowych obszarów, w których BCMS może pomóc. Na przykład organizacja może rozszerzyć liczbę zagrożeń, które obejmuje jej system, lub dodać procesy w celu usprawnienia działań naprawczych. Oznacza to, że im bardziej system jest wszechstronny, tym bardziej jest on pomocny i tym wyższy jest zwrot z inwestycji w organizacji.

 

Jeśli zapytasz swoich Klientów, czego najbardziej oczekują od Twojej organizacji, niewielu z nich wyraźnie powie, że ciągłości działania, ale większość oceniłaby Twoje zalety, np. gwarantowaną, nieprzerwaną usługę bardzo wysoko.

 

Dzięki wdrożeniu i certyfikacji systemu ISO 22301 możesz zmierzyć się z tymi oczekiwaniami i pokazać Klientom, że Twoja organizacja może nadal działać w obliczu poważnych zakłóceń.

 

Certyfikacja zgodnie z normą ISO 22301 udowadnia, że ​wdrożony system jest skuteczny, zapewnia przewagę nad konkurencją i pomaga w przestrzeganiu ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i innych przepisów.

 

Zadzwoń pod numer 22 6497664 lub napisz maila isoqar@isoqar.pl aby dowiedzieć się, w jaki sposób można wdrożyć i certyfikować system zarządzania ciągłością działania zgodny z ISO 22301.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies