Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości - podsumowanie

Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości - podsumowanie

W dniach 26 i 27 kwietnia 2017 roku odbyła się w Warszawie konferencja

Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości.

Jednostka certyfikująca ISOQAR była partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

 

Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • Bezpieczeństwo Informacji
  • Ochrona Danych Osobowych
  • Inżynieria socjalna  - Socjotechnika
     

 

Bezpieczeństwo Informacji – o Bezpieczeństwie Informacji mówi się już praktycznie w każdej dziedzinie życia, staramy się chronić nasze dane firmowe - stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw. Ustawodawcy nakładają na firmy obowiązki wynikające z tajemnic służbowych, ale także coraz częściej chcemy chronić nasze dane prywatne. Na Konferencji była mowa o tym, czym jest System Bezpieczeństwa Informacji, jak skutecznie wdrożyć go w organizacji, a także o odpowiedzialności za ewentualny wyciek informacji.

 

W dzisiejszych czasach wiele organizacji prowadzi swoją działalność w złudnym przekonaniu dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzanych przez nich informacji. Często organizacje ograniczają ochronę informacji tylko do stosowania zabezpieczeń sieciowych i regularnych aktualizacji, zapominając o innych ważnych kwestiach mających wpływ na system bezpieczeństwa informacji. W związku z powyższym Dyrektor ISOQAR Paweł Dąbrowski opowiadał o 7 grzechach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

 

Ochrona Danych Osobowych – z Danymi Osobowymi stykamy się na każdym kroku. Każda firma przetwarza dane osobowe w mniejszym lub większym zakresie i każda, zgodnie z przepisami prawa, zobowiązana jest do ich ochrony.  Podczas Konferencji poruszane były zagadnienia: jak skutecznie chronić dane,   jak przygotować się do pełnienia funkcji Administratora Danych Osobowych oraz w jaki sposób przygotować się na ewentualną kontrolę GIODO.

 

 

Inżynieria socjalna – Socjotechnika – to stosunkowo nowe zagadnienie, o którym coraz częściej możemy usłyszeć w mediach i prasie. Czym jest tak naprawdę socjotechnika,  kim może być socjotechnik i jak nie paść jego ofiarą? Na wszystkie te pytania udzielane były odpowiedzi w bloku poświęconym Inżynierii socjalnej.

 

 

Konferencja odbyła się w formule dwudniowej.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów ekspertów w trzech blokach tematycznych.

Drugiego dnia odbyły się równoległe warsztaty, na których Uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić swoją wiedzę w danym obszarze, zadać prowadzącym nurtujące ich pytania oraz wymienić się doświadczeniami z innymi Uczestnikami.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności