Dodatkowe punkty za certyfikaty ISO/IEC 27001 od Ministerstwa Zdrowia

Dodatkowe punkty za certyfikaty ISO/IEC 27001 od Ministerstwa Zdrowia

Od sierpnia 2016 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia placówki medyczne mają możliwość otrzymania punktów za posiadanie certyfikatów w zakresie:

  • zarządzania jakością (ISO 9001),
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)

 

Certyfikat musi obejmować faktyczne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

Certyfikat musi być ważny w dniu składania oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

 

W związku z powyższym wszystkie podmioty medyczne, które zgłoszą chęć certyfikacji systemu bezpieczeństwa informacji otrzymają specjalną ofertę na certyfikację.

 

Podczas kontraktowania honorowane będą certyfikaty wydawane przez podmioty posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równorzędnego podmiotu zagranicznego uprawnionego do certyfikacji podmiotów lecznictwa w Polsce.

 

Równorzędnym podmiotem zagranicznym uprawnionym do certyfikacji podmiotów lecznictwa w Polsce jest jednostka certyfikująca ISOQAR akredytowana przez brytyjską jednostkę akredytującą UKAS. Certyfikaty z akredytacją UKAS są uznawane i honorowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowo akredytacja UKAS sprawia że certyfikaty ISOQAR są rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

 

Uzyskaj certyfikat ISO/IEC 27001 i zdobądź więcej punktów podczas kontraktowania usług medycznych.

 

Zadzwoń pod numer 22 649 76 64 i zapytaj, w jaki sposób możesz wdrożyć i certyfikować w placówce medycznej system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, dzięki któremu otrzymasz dodatkowe punkty i wyższy kontrakt podczas kontraktowania usług medycznych.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności