Wdrożenie i certyfikacja ISO/IEC 20000 – dlaczego warto?

Wdrożenie i certyfikacja ISO/IEC 20000 – dlaczego warto?

System ISO/IEC 20000 jest coraz częściej postrzegany, jako standard jakości dla firm działających w obszarze zarządzania usługami IT. Wiele firm stara się zaadoptować normę ISO/IEC 20000, nie tylko dla własnych korzyści, ale również w celu wsparcia przy kwalifikacji i wyborze dostawców i organizacji partnerskich.

 

System certyfikacji zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000 został początkowo stworzony przez organizację itSMF, a obecnie jest własnością i jest zarządzany przez APM Group Ltd.

 

Dlaczego Twoja organizacja powinna uzyskać certyfikat ISO/IEC 20000?

 

Korzyści dla podmiotów świadczących usługi IT i dążących do uzyskania certyfikacji zgodnie z normą ISO/IEC 20000, są bardzo zróżnicowane i zależą od samej organizacji, rodzaju działalności oraz klientów, z którymi współpracuje.

 

Do najważniejszych korzyści można zaliczyć:

  • Stworzenie kultury ciągłego doskonalenia i uczenia się w organizacji, zapewniającej osiąganie i utrzymanie celów. Prowadzi to do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług informatycznych oraz zwiększonego zaufania klientów biznesowych i dostawców do usług firmy.
  • Zapewnienie, że organizacja skupia się na wdrożeniu zestawu zintegrowanych procesów i rozwiązań, które są odpowiednie i skuteczne w zaspokajaniu potrzeb biznesowych klientów i użytkowników, których obsługują.
  • Zwiększenie wydajności personelu oraz większa możliwość wykorzystania umiejętności i wiedzy specjalistycznej pracowników. To z kolei prowadzi do zmniejszenia długoterminowych kosztów i zmniejszenia ryzyka niezdolności do osiągnięcia celów biznesowych.
  • Umożliwienie organizacji przyjęcia ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania usługami w oparciu o wskazówki dotyczące najlepszych praktyk. Pozwala to na lepsze zrozumienie działalności firmy, potrzeb, ról, procesów, poprawę reputacji, relacji, interakcji i komunikacji z biznesem i Klientami.
  • Umożliwienie organizacji prowadzenia wewnętrznych ocen swoich procesów i działań wobec standardów międzynarodowych, jako metodę identyfikacji i wprowadzania działań doskonalących.
  • Możliwość poddania się niezależnym, zewnętrznym auditom pod kątem zgodności, stosując system i standard uznany na arenie międzynarodowej.
  • Możliwość wykazania wyższego poziomu skuteczności w świadczeniu usług i wykazania wyższości względem konkurentów, co może być pomocne podczas ofertowania Klientów.
  • W przypadku firm świadczących usługi outsourcingu i hostingu, wdrożony system ISO/IEC 20000 pokazuje, że firmy poważnie traktują zarządzanie usługami oraz jakość świadczonych usług. Procesy w tych firmach są efektywne i poddawane niezależnemu auditowi. Może to zapewnić przewagę konkurencyjną nad dotychczasowymi dostawcami wewnętrznymi lub innymi konkurencyjnymi dostawcami usług outsourcingowych i hostingowych.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności