Co to jest ciągłość działania biznesu ISO 22301 i dlaczego Twoja firma

Co to jest ciągłość działania biznesu/ISO 22301 i dlaczego Twoja firma jej potrzebuje?

Co to jest ciągłość działania biznesu/ISO 22301 i dlaczego Twoja firma jej potrzebuje?

 

Być może Twoja firma ma już wdrożone plany ciągłości działania - lub inny plan awaryjny - w razie wystąpienia uciążliwego incydentu, takiego jak klęska żywiołowa.

 

Jednakże często się zdarza, że plany te niekoniecznie są oparte na odpowiedniej analizie ryzyka i mogą szybko stać się nieaktualne, przez co Twoja organizacja może zostać narażona na awarię. Efektywnie wdrożony system zarządzania ciągłością działania może znacznie poprawić sytuację.

 

Czym jest zarządzanie ciągłością działania?

BCM, czyli zarządzanie ciągłością działania ma na celu zarządzanie ryzykiem, w taki sposób aby w sytuacji przerwania działalności lub procesów biznesowych przez czynniki zewnętrzne i / lub wewnętrzne organizacja mogła dalej funkcjonować i realizować swoje cele biznesowe.

 

Działania związane z BCM zapewniają, że organizacja może skutecznie reagować w przypadku zakłóceń, a funkcje o znaczeniu krytycznym nadal zapewniają akceptowalny poziom usług.

 

Efektywny BCM można osiągnąć poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu. System ten pozwala organizacji aktualizować, kontrolować i wdrażać skuteczne plany uwzględniające nieprzewidziane zdarzenia i możliwości organizacji, a także ogólne potrzeby i wymagania biznesowe.

 

Co to jest ISO 22301?

ISO 22301:2012 (ISO 22301) to międzynarodowy standard dla Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu. Określa on szczegółowe wymogi dotyczące wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu.

 

BCMS dostosowany do ISO 22301 opiera się na analizie i bierze pod uwagę organizację jako całość. Obejmuje on przywracanie po awarii i plany ciągłości działania, które koncentrują się na odzyskiwaniu określonych operacji, funkcji, witryn, usług itp.

 

Pozyskiwanie nowych kontraktów biznesowych, ochrona dochodów i zysków, odzyskiwanie sprawności po szkodliwym incydencie oraz zgodność z wymogami regulacyjnymi to zalety BCMS dostosowanego do ISO 22301.

 

System Zarządzania Ciągłością Biznesu czy Plany Ciągłości Biznesu?

Chociaż wiele organizacji będzie miało wdrożone Plany Ciągłości Biznesu, nie są one wystarczające, aby zapewnić odpowiednią ciągłość usług w przypadku zakłóceń. Same Plany są oparte na domysłach i nie są testowane, a także szybko stają się przestarzałe z powodu braku regularnej kontroli ze strony  kierownictwa.

 

System Zarządzania Ciągłością Biznesu oparty jest na kompleksowej analizie, która jest regularnie weryfikowana przez kierownictwo i aktualizowana. Świadomość BCMS istnieje w całej organizacji i jest zakorzeniona w kulturze firmy – a przy wdrożeniu samych planów ciągłości działania ta świadomość może nie istnieć.

 

Ciągłość działania i odporność na cyberataki

Odporność na cyberataki jest niezbędnym narzędziem przetrwania dla organizacji w dzisiejszym nieustannie zmieniającym się środowisku cybernetycznym i środowiskowym. Obejmuje organizacje, które nie tylko chronią się przed zakłóceniami, ale także właściwie na nie reagują.

 

Połączenie systemu ISMS (systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji) i BCMS jest najsolidniejszym sposobem na zbudowanie odporności cybernetycznej, aby organizacja mogła jak najszybciej powrócić do biznesu po ewentualnych atakach.

 

Rozpocznij swoją podróż z ISO 22301 i wprowadź w swojej firmie najskuteczniejszy system zapewnienia odporności organizacyjnej. Aby uzyskać na ten temat więcej informacji skontaktuj się z naszym biurem telefonicznie, pod numerem tel. 22 649 76 64 lub wyślij wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności