Jak system zarządzania bezpieczeństwem informacji może zmniejszyć ryzy

Jak system zarządzania bezpieczeństwem informacji może zmniejszyć ryzyko cyberataku?

Cyberprzestępczość jest prawdopodobnie największym zagrożeniem dla firm i organizacji we współczesnym świecie. W maju tego roku miał miejsce cyberatak o prawdopodobnie największym zasięgu w historii.

 

Przedsiębiorstwa i organizacje w 150 krajach odczuwały skutki ransomware'u "WannaCry", który uniemożliwia dostęp do plików komputerowych, dopóki nie zostanie zapłacony okup za pośrednictwem cyfrowej waluty Bitcoin.

 

Patrząc na efekty ataku można stwierdzić, że żadna firma nie jest w pełni zabezpieczona przed zagrożeniem cyberprzestępczością. Pojedynczym atakiem hakerzy mogą wpłynąć na niemal nieograniczoną liczbę organizacji na całym świecie, infiltrując systemy informatyczne wszystkich tych, którzy mają luki w zabezpieczeniach swoich systemów.

 

Choć ataki cybernetyczne często postrzegane są, jako unikalne zagrożenie dla cyfrowego wieku, to jednak muszą być traktowane w ten sam sposób, jak wszelkie potencjalne kryzysy świata biznesu –zapobieganie jest lepsze niż leczenie. Pomimo tego, że nigdy nie można zapewnić pełnej ochrony przed cyberprzestępczością, ostatnie ataki podkreślają wysokie znaczenie strategii zapobiegania i ochrony.

 

W celu zapewnienia ochrony przed cyberprzestępczością w każdej organizacji powinien istnieć solidny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest często wdrażany przez wewnętrzny dział IT, ale biorąc pod uwagę wysoki stopień zagrożenia dla całej organizacji, lepiej uzyskać również zewnętrzne wskazówki. Cyberprzestępczość stanowi międzynarodowe zagrożenie, dlatego powstała międzynarodowa norma mającą na celu pomoc organizacjom w zmniejszeniu tego ryzyka za pomocą najlepszych praktyk ISMS – ISO/IEC  27001.

 

Wdrożony i certyfikowany system ISO/IEC 27001 jest użyteczną bronią do zwalczania cyberprzestępczości.

 

Norma ISO/IEC 27001 pozwala:

  • Zidentyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
  • Ustanowić środki kontrolne w celu zarządzania lub ograniczenia ryzyka
  • Wdrożyć procedury szybkiego wykrywania naruszeń zabezpieczeń
  • Odzyskać operacje biznesowe po incydencie.

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich międzynarodowych standardów, ISO/IEC 27001 kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie, co jest szczególnie istotnym czynnikiem w obliczu stale zmieniającego się zagrożenia takim jak cyberprzestępczość. Podejmij działania zapobiegawcze przeciwko cyberprzestępczości wybierając wdrożenie i certyfikację ISO/IEC 27001.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat ISO/IEC 27001, kliknij tutaj.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności