Aktualizacja ISO/IEC 27002 i jej wpływ na ISO/IEC 27001

Aktualizacja ISO/IEC 27002 i jej wpływ na ISO/IEC 27001

Nagły rozwój technologii, obowiązek zapewniania bezpieczeństwa informacji przestały już być przepowiednią nadchodzących zmian, a rzeczywistością, na którą trzeba odpowiednio zareagować i zaktualizować metody funkcjonujące w strukturach organizacyjnych.

 

Wymagania rynku, organizacji oraz klientów w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji będą tylko rosły, nieubłagalnie wypychając z rynku firmy, którym zabrakło refleksu oraz elastyczności w działaniu.

 

Na dzisiejszym rynku istnieje wiele schematów oraz rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa informacji. Pomimo dużej dostępności nowych technologii, firmy decydują się na wdrożenie standardów z serii ISO/IEC 27000, ponieważ organy regulacyjne, klienci i inni interesariusze wywierają na nich rosnącą presję, aby udowodniły solidność swoich mechanizmów kontroli bezpieczeństwa.

 

Zgodność z międzynarodowym standardem pokazuje, że organizacje wkładają wysiłek i zaangażowanie w bezpieczeństwo oraz poprawiają swoją postawę bezpieczeństwa poprzez dobrze zdefiniowany proces ciągłego doskonalenia. Chociaż certyfikacja ISO/IEC 27001 pozostaje nieobowiązkowa dla większości organizacji, coraz częściej zaczynają  one dostrzegać wartość i korzyści, jakie niesie ze sobą certyfikacja SZBI.

 

Czym jest ISO/IEC 27002?

ISO/IEC 27002 to międzynarodowy standard używany, jako odniesienie przy wyborze i wdrażaniu środków kontroli bezpieczeństwa informacji. Zawiera wskazówki dotyczące najlepszych praktyk, które pomagają organizacjom w wyborze, wdrażaniu i zarządzaniu technikami kontroli bezpieczeństwa informacji, jak zabezpieczenia: organizacyjne, dotyczące pracowników, fizyczne i technologiczne.

 

ISO/IEC 27002 nie można w pełni oddzielić od standardu ISO/IEC 27001. Załącznik A z ISO/IEC 27001 zawiera zarys dla każdego rodzaju zabezpieczenia, ISO/IEC 27002 zagłębia się w szczegóły, w jaki sposób te punkty mogą być wdrożone. Dlatego, wraz z ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 służy jako podstawa do opracowania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który będzie służył Twojej firmie. Będzie rósł wraz z firmą, funkcjonując w sposób praktyczny, wykazując skuteczność działań podjętych przez kierownictwo. Norma ISO/IEC 27002 została poddana przeglądowi i aktualizacji, poniższy artykuł wyjaśnia kluczowe zmiany, które są zapowiadane w najnowszej wersji, która ma zostać opublikowana pod koniec roku.

 

Główne zmiany w ISO/IEC 27002

Główną różnicą między aktualnym projektem normy, a wersją 2013 jest struktura zestawu zabezpieczeń informacji. Podczas gdy większość metod kontroli ISO/IEC 27002 pozostaje niezmieniona, zabezpieczenia zostały przegrupowane z 14 kategorii do 4 szerokich kategorii, które obejmują Organizacje, Ludzi, Fizyczne aspekty i Techniki. Liczba zabezpieczeń w nowej wersji została zmniejszona z 114 do 93, poprzez:

  • Usunięcie 3 technik zabezpieczeń
  • Konsolidacje 48 technik zabezpieczeń w 19
  • Wprowadzenie 11 nowych technik zabezpieczeń
  • Bez zmian pozostało 61 technik zabezpieczeń

 

Nowe techniki bezpieczeństwa

W najnowszej wersji normy ISO/IEC 27002 wprowadzono 11 nowych kontroli. Najnowsze zabezpieczenia odzwierciedlają ewolucję praktyk przemysłowych. Transformacja cyfrowa, wraz z rosnącym ryzykiem cyberzagrożeń, przyspieszyła zmiany w ISO/IEC 27002. Jej nowa wersja będzie obejmować kontrole dotyczące analizy zagrożeń, usług w chmurze i bezpiecznego kodowania, aby odzwierciedlić szybko rozwijającą się technologię.

 

Nowe techniki bezpieczeństwa

 

5.7 Analiza zagrożeń8.11 Maskowanie danych
5.2.3 Bezpieczeństwo informacji przy korzystaniu z usług w chmurze8.12 Zapobieganie wyciekom danych
5.30 Gotowość teleinformatyczna do zapewnienia ciągłości działania8.16 Monitorowanie baz danych
7.4 Monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego8.22 Filtrowanie sieci
8.9 Zarządzanie konfiguracją8.28 Bezpieczne kodowanie
8.10 Usuwanie informacji 

 

Połączone techniki zabezpieczeń

Część zabezpieczeń uległa konsolidacji w pojedynczy element, ponieważ działają one na tych samych podstawowych zasadach.  Na przykład zabezpieczenia od A.12.4.1 do A.12.4.3. W wersji 2013, które dotyczą dzienników, zostały skategoryzowane w Logowaniu, aby zminimalizować ich powielanie. Szersza struktura eliminuje zbytnią mnogość i powtarzalność. Pozwala użytkownikom na efektywne zbadanie problematyki i bezpośrednie działania wdrożeniowe. Nowa struktura jest mniej nakazowa i daje organizacjom autonomię w odkrywaniu możliwości realizacji celów kontroli.

 

Połączone techniki bezpieczeństwa

5.1. Polityki bezpieczeństwa informacji5.1.1, 5.1.28.1 Urządzenia końcowe użytkownika6.2.1, 11.2.8
5.9. Inwentaryzacja informacji i innych powiązanych aktywów8.1.1, 8.1.28.8 Zarządzanie podatnościami technicznymi12.6.1, 18.2.3
5.14 Transfer informacji13.2.1, 13.2.2, 13.2.38.15 Logowanie12.4.1, 12.4.2, 12.4.3
5.15 Kontrola dostępów9.1.1, 9.1.28.24 Zabezpieczenia kryptograficzne10.1.1, 10.1.2, 18.1.5
5.16 Zarządzanie tożsamościami9.2.1, 9.4.38.25 Bezpieczny cykl rozwoju14.1.1, 14.2.1
5.17 Informacje uwierzytelniające9.2.4, 9.3.18.26 Wymagania bezpieczeństwa aplikacji14.1.2, 14.1.3
5.18 Prawa dostępu9.2.2, 9.2.5, 9.2.68.29 Testowanie bezpieczeństwa w fazie rozwoju i akceptacji14.2.8, 14.2.9
5.22 Nadzór przegląd i zmiany w zarządzaniu usługami dostawców15.2.1, 15.2.28.31 Rozdzielenie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych12.1.4, 14.2.6
5.29 Bezpieczeństwo informacji w czasie zakłóceń17.1.1, 17.1.2, 17.1.38.32 Zmiany w zarządzaniu12.1.2, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4
7.10 Nośniki8.3.1, 8.3.2, 8.3.3  

 

Usunięte techniki bezpieczeństwa

W celu uniknięcia powtórzeń oraz zwiększenia autonomii organizacji, poniżej wymienione techniki bezpieczeństwa zostały usunięte:

 

Usunięte techniki bezpieczeństwa

8.2.3 Postępowanie z aktywami11.2.5 Wynoszenie aktyw
16.1.3 Zgłaszanie słabości związanych z bezpieczeństwem informacji 

 

Jak nowa wersja ISO/IEC 27002 wpływa na ISO/IEC 27001?

Ponieważ ISO/IEC 27002 zasadniczo rozszerza załącznik A ISO/IEC 27001, aktualizacja ISO/IEC 27002 nieuchronnie wpłynie na ISO/IEC 27001. Oczekuje się, że zmiany te zostaną odzwierciedlone w załączniku A do ISO/IEC 27001 po oficjalnym wydaniu zaktualizowanej normy ISO/IEC 27002, by zapewnić spójność obydwu standardów.

Jak to wpływa na organizacje, które mają już certyfikat ISO/IEC 27001?

Obecnie nie ma to wpływu na organizacje, które już utrzymują certyfikowany SZBI do czasu opublikowania aktualizacji ISO/IEC 27002 oraz nowego załącznika A ISO/IEC 27001. Zazwyczaj organizacje otrzymują okres karencji, zanim będą zobowiązane do wdrożenia zmian wprowadzonych w nowej wersji normy ISO/IEC 27001.

W przypadku organizacji, które zamierzają certyfikować swój ISMS, zmiany, o których mowa, nie zaburzają całego przedsięwzięcia.

Z kolei organizacje, które zamierzają dopiero wdrożyć i certyfikować swój ISMS powinny zapoznać się wstępną wersją ISO/IEC 27002 i w oparciu o nią przygotować się do certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności