W jaki sposób ISO/IEC 27001 i ISO 22301 mogą pomóc w utrzymaniu bezpie

W jaki sposób ISO/IEC 27001 i ISO 22301 mogą pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa organizacji

Większość organizacji zrobi wszystko, na co pozwoli ich budżet, aby zapobiec cyber atakom, ale specjaliści w firmach często udzielają sprzecznych porad, o tym, na co wydawać pieniądze. Zastanawiają się czy powinni inwestować w najnowsze zabezpieczenia technologiczne? W które technologie warto inwestować? Czy warto dokonywać przeglądów swoich zasad ochrony danych? Jeśli tak to, w jaki sposób?

 

Lista potencjalnych rozwiązań jest praktycznie nieskończona, ale żaden pojedynczy środek nie zmniejszy znacząco ryzyka ataku. Najbardziej skuteczne rozwiązania to rozwiązania skierowane do całej organizacji - od jej technologii po personel i zasady, którymi się kierują. W tym celu organizacje powinny zwrócić swoją uwagę na normy bezpieczeństwa - w szczególności ISO/IEC 27001, która obejmuje bezpieczeństwo informacji, oraz ISO 22301, która obejmuje ciągłość działania organizacji.

 

Zgodność z tymi normami jest szczególnie ważna dla osób zaangażowanych w infrastrukturę krytyczną.

 

ISO/IEC 27001

Organizacje, które mają wdrożony i certyfikowany system ISO/IEC 27001:

  • nie muszą długo czekać na dotarcie do informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za dane zasoby informacyjne. ISO/IEC 27001 pomaga organizacjom osiągnąć większą produktywność, jasno określając zakres odpowiedzialności za ryzyko informacji.
  • uzyskują niezależną opinię na temat stanu ich bezpieczeństwa od zewnętrznego auditora. Auditor będzie przeprowadzał coroczne przeglądy w celu ustalenia, czy firma działa zgodnie z wymaganiami standardu ISO/IEC 27001.
  • mogą zademonstrować Klientom, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest najwyższym priorytetem. Klienci będą bardziej skłonni zaufać organizacji, która ma akredytowaną certyfikację zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO. Daje to organizacji przewagę konkurencyjną.
  • poprawiają kulturę firmy. Pracownicy odgrywają ważną rolę w przestrzeganiu zasad ISO/IEC 27001, a jeśli są świadomi dobrej pracy, którą wykonują, będą czuli się bardziej cenieni i zaangażowani w sprawę bezpieczeństwa.

 

ISO 22301

Organizacje, które mają wdrożony i certyfikowany system ISO 22301, doświadczą wielu takich samych korzyści jak w przypadku wdrożenia i certyfikacji ISO/IEC 27001. Dodatkowo będą również w stanie:

  • Utrzymać ciągłości operacji biznesowych. Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301 pozwala organizacjom minimalizować zakłócenia w działalności gospodarczej w przypadku katastrofy. ISO 22301 można zastosować w przypadku wielu incydentów, od niesprzyjającej pogody po cyberatak. System pomaga pracownikom ocenić potencjalny wpływ zakłóceń operacyjnych i bezzwłocznie podjąć odpowiednie kroki.
  • ochronić aktywa, obroty i zyski. Efektywne zarządzanie ciągłością działania oznacza, że ​​organizacje są w stanie zapewnić ciągłość dostarczania swoich produktów i usług oraz wykonywać działania, które mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego kontynuowania ich działalności. Działania te chronią strumienie dochodów i zmniejszają ryzyko dalszych strat z powodu incydentu lub katastrofy.
  • obniżyć koszty ubezpieczenia na wypadek przerw w działalności. System BCMS zgodny z normą ISO 22301 daje organizacjom lepszy wgląd w rzeczywiste skutki katastrofy, umożliwiając im dokładną ocenę rodzaju i wartości ochrony ubezpieczeniowej, której potrzebują.

 

Jeśli interesuje Cię temat wdrożenia i certyfikacji ISO/IEC 27001 i/lub ISO 22301 zadzwoń pod numer 22 6497664 lub skontaktuj się z nami poprzez email: isoqar@isoqar.pl.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies