Aktualizacja normy ISO/IEC 27001 do wersji 2017

Aktualizacja normy ISO/IEC 27001 do wersji 2017

31 marca 2017 norma BS ISO/IEC 27001:2013 została zaktualizowana do wersji BS EN ISO/IEC 27001:2017

 

Tak naprawdę zaistniała zmiana dotyczy tylko dodania statusu „EN”.

Status „EN” odzwierciedla status normy, jako norma europejska, a rok został zaktualizowany zgodnie z datą publikacji dokumentu.

 

Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie dotyczące status „EN”

Normami europejskimi są dokumenty, które zostały ratyfikowane przez jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (ESO):

 

  • Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
  • Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechniki (CENELEC)
  • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

 

Te trzy organy uznane są za kompetentne w zakresie dobrowolnej normalizacji technicznej.

Status EN oznacza, że każdy z 34 państw członkowskich CEN-CENELEC musi przyjąć Standard na poziomie krajowym i wycofać wcześniejsze standardy (normy). Dlatego każda nowa europejska norma automatycznie staje się normą krajową w każdym kraju członkowskim CEN-CENELEC.

 

Ważna uwaga:

Nowa norma ISO/IEC 27001:2017 nie zmieniła się pod kątem treści w odniesieniu do normy ISO/IEC 27001:2013.

 

Obecnie ISOQAR oczekuje na informację od jednostki akredytującej UKAS odnośnie aktualizacji obecnych certyfikatów oraz na informację o możliwości certyfikacji na zgodność z nową normą.

 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych krokach.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności