Aktualizacja normy ISO/IEC 27001 do wersji 2017

Aktualizacja normy ISO/IEC 27001 do wersji 2017

31 marca 2017 norma BS ISO/IEC 27001:2013 została zaktualizowana do wersji BS EN ISO/IEC 27001:2017

 

Tak naprawdę zaistniała zmiana dotyczy tylko dodania statusu „EN”.

Status „EN” odzwierciedla status normy, jako norma europejska, a rok został zaktualizowany zgodnie z datą publikacji dokumentu.

 

Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie dotyczące status „EN”

Normami europejskimi są dokumenty, które zostały ratyfikowane przez jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (ESO):

 

  • Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
  • Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechniki (CENELEC)
  • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

 

Te trzy organy uznane są za kompetentne w zakresie dobrowolnej normalizacji technicznej.

Status EN oznacza, że każdy z 34 państw członkowskich CEN-CENELEC musi przyjąć Standard na poziomie krajowym i wycofać wcześniejsze standardy (normy). Dlatego każda nowa europejska norma automatycznie staje się normą krajową w każdym kraju członkowskim CEN-CENELEC.

 

Ważna uwaga:

Nowa norma ISO/IEC 27001:2017 nie zmieniła się pod kątem treści w odniesieniu do normy ISO/IEC 27001:2013.

 

Obecnie ISOQAR oczekuje na informację od jednostki akredytującej UKAS odnośnie aktualizacji obecnych certyfikatów oraz na informację o możliwości certyfikacji na zgodność z nową normą.

 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych krokach.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies