Zatwierdzanie dostawców zgodnie z wymogami BRC wersji 7

Zatwierdzanie dostawców zgodnie z wymogami BRC wersji 7

Zgodnie z wymaganiami nowej wersji BRC przedsiębiorstwo musi posiadać skuteczny system zatwierdzania i monitorowania dostawców umożliwiający stwierdzenie zagrożeń pochodzących z surowców (włącznie z opakowaniami) dla bezpieczeństwa, autentyczności, zgodności z prawem i jakości produktu końcowego oraz ich odpowiednie kontrolowanie.

 

Przedsiębiorstwo musi posiadać udokumentowaną procedurę zatwierdzania i stałego monitorowania dostawców gwarantującą, że wszyscy dostawcy surowców, w tym opakowań, skutecznie kontrolują zagrożenia jakości i bezpieczeństwa surowców oraz stosują skuteczne metody identyfikowalności. Procedura zatwierdzania i monitorowania musi być oparta na ocenie ryzyka oraz musi obejmować jeden z następujących elementów lub kilka elementów stosowanych łącznie:

 

  • certyfikację (np. zgodnie z normami globalnymi BRC lub innym programem uznanym przez GFSI, czyli IFS lub FSSC 22000)
  • audyty dostawców, których zakres musi obejmować bezpieczeństwo produktów, identyfikowalność, przegląd systemu HACCP oraz dobre praktyki w przetwórstwie, przeprowadzane przez doświadczonego audytora ds. bezpieczeństwa produktów o udokumentowanych kwalifikacjach
  • lub kwestionariusze dla dostawców - wyłącznie w odniesieniu do dostawców uznanych za stanowiących niskie ryzyko.

 

Jeżeli zatwierdzenie oparte jest wyłącznie na kwestionariuszach, muszą być one wydawane ponownie nie rzadziej niż co 3 lata, a w okresie pomiędzy wydaniem kwestionariusza dostawcy muszą powiadamiać zakład o wszystkich istotnych zmianach. 
Zakład musi mieć aktualną listę zatwierdzonych dostawców.

 

Jednostka certyfikująca ISOQAR może przeprowadzać audyty dostawcy (drugiej strony) na zlecenie. Posiadamy w pełni wykwalifikowanych audytorów, którzy profesjonalnie przeprowadzą audyt i przedstawia Państwu odpowiednie dokumenty z jego przebiegu.

 

 

Zapytaj o audyt dostawcy zgodny z wymaganiami BRC wersji 7.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności