Zatwierdzanie dostawców zgodnie z wymogami BRC wersji 7

Zatwierdzanie dostawców zgodnie z wymogami BRC wersji 7

Zgodnie z wymaganiami nowej wersji BRC przedsiębiorstwo musi posiadać skuteczny system zatwierdzania i monitorowania dostawców umożliwiający stwierdzenie zagrożeń pochodzących z surowców (włącznie z opakowaniami) dla bezpieczeństwa, autentyczności, zgodności z prawem i jakości produktu końcowego oraz ich odpowiednie kontrolowanie.

 

Przedsiębiorstwo musi posiadać udokumentowaną procedurę zatwierdzania i stałego monitorowania dostawców gwarantującą, że wszyscy dostawcy surowców, w tym opakowań, skutecznie kontrolują zagrożenia jakości i bezpieczeństwa surowców oraz stosują skuteczne metody identyfikowalności. Procedura zatwierdzania i monitorowania musi być oparta na ocenie ryzyka oraz musi obejmować jeden z następujących elementów lub kilka elementów stosowanych łącznie:

 

  • certyfikację (np. zgodnie z normami globalnymi BRC lub innym programem uznanym przez GFSI, czyli IFS lub FSSC 22000)
  • audyty dostawców, których zakres musi obejmować bezpieczeństwo produktów, identyfikowalność, przegląd systemu HACCP oraz dobre praktyki w przetwórstwie, przeprowadzane przez doświadczonego audytora ds. bezpieczeństwa produktów o udokumentowanych kwalifikacjach
  • lub kwestionariusze dla dostawców - wyłącznie w odniesieniu do dostawców uznanych za stanowiących niskie ryzyko.

 

Jeżeli zatwierdzenie oparte jest wyłącznie na kwestionariuszach, muszą być one wydawane ponownie nie rzadziej niż co 3 lata, a w okresie pomiędzy wydaniem kwestionariusza dostawcy muszą powiadamiać zakład o wszystkich istotnych zmianach. 
Zakład musi mieć aktualną listę zatwierdzonych dostawców.

 

Jednostka certyfikująca ISOQAR może przeprowadzać audyty dostawcy (drugiej strony) na zlecenie. Posiadamy w pełni wykwalifikowanych audytorów, którzy profesjonalnie przeprowadzą audyt i przedstawia Państwu odpowiednie dokumenty z jego przebiegu.

 

 

Zapytaj o audyt dostawcy zgodny z wymaganiami BRC wersji 7.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies