Zarządzanie ciągłością działania z BS 25999 i ISO 22301

Zarządzanie ciągłością działania z BS 25999 i ISO 22301

Przyjrzymy się standardowi systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301, który jest właśnie opracowywany. Sprawdzimy również jaki wpływ na ten standard ma norma BS 25999.

 

Na całym świecie istnieje wiele standardów dotyczących zarządzania ciągłością biznesu, łącznie z najbardziej popularnym standardem BS 25999. Wiele z nich zawiera wytyczne dotyczące konkretnego kraju, co niejako uniemożliwia użycie standardu poza granicami kraju, gdzie został opracowany. Takiego problemu ze standardem BS 25999 nie ma, stąd jego popularność, aczkolwiek jest to standard krajowy i jak historia podobnych przypadków pokazała, będzie on bazą do budowy międzynarodowego standardu ISO 22301.

 

BS 25999 został opracowany w Wielkiej Brytanii i jest używany na całym świecie. Został opublikowany w dwóch częściach: wytyczne stosowania (BS 25999-1) zostały opublikowane w 2006 roku oraz specyfikacja (BS 25999-2) w roku 2007. Od czasu publikacji terminologia, zasady i metodologia użyta w tych dwóch częściach stały się powszechnie używane w wielu dokumentach. Jako rezultat, dobre praktyki zarządzania ciągłością działania są ze sobą spójne, rozumiane i wdrażane przez coraz więcej organizacji na całym świecie.

 

Nie tylko standard BS 25999 jest brany pod uwagę przy tworzeniu nowego międzynarodowego standardu zarządzania ciągłością działania ISO 22301. Należy wiedzieć, że komitet techniczny korzystał również z takich norm jak: ISO 31000 dotycząca ryzyka, NFPA 1600 dotycząca zarządzania w sytuacjach kryzysowych / katastrofach czy ANSI/ASIS SPC 1 dotycząca odporności organizacyjnej.

 

Etapy opracowania standardu

 

Organizacja ISO działa w oparciu o schemat przy opracowaniu nowych standardów.
W pierwszej kolejności na podstawie potrzeb i oczekiwań rynku tworzony jest Pierwszy Projekt Komitetu (Committee Draft 1). Każdy projekt wydany przez Komitet Techniczny jest walidowany. Po konsultacjach społecznych, walidacji i poprawkach tworzony jest Drugi Projekt Komitetu (Committee Draft 2). Na tych dwóch etapach dokonywane są największe zmiany w treści standardu. Kolejnym etapem jest publikacja Projektu Międzynarodowego Standardu (Draft International Standard). Następnym i przedostatnim już krokiem jest opracowanie Ostatecznego Projektu Międzynarodowego Standardu (Final Draft International Standard). Bardzo rzadko zdarza się, aby na tym etapie dokonywano zmian w wymaganiach. Przeważnie są to drobne zmiany i ta wersja publikacji staje się Standardem Międzynarodowym.

 

Norma ISO 22301 jest na etapie Projektu Międzynarodowego Standardu (Draft International Standard) i w tej wersji została opublikowana w listopadzie 2010 roku. Publikacja gotowego międzynarodowego standardu planowana jest na październik 2011 roku.

 

ISO 22301 vs BS 25999

 

Organizacje bardzo chętnie porównują standard ISO 22301 z BS 25999, zwłaszcza te, które już są certyfikowane na zgodność z BS 25999 lub rozważają taką certyfikację. ISO 22301 w swoim zakresie zawiera wszystkie zasady i procesy obecne w BS 25999 i wydaje się mało prawdopodobne aby dodatkowe i znaczące wymagania zawarto w ostatecznej wersji standardu. Jest to dobra wiadomość dla wielu, jednakże powstaną drobne zmiany jako wynik społecznych konsultacji.

 

Tak jak BS 25999, standard ISO będzie opublikowanych w dwóch wersjach. ISO 22301 będzie zawierał specyfikacje i jak już wspomniano powyżej powinien być dostępny w październiku 2011 roku. Nie znany jeszcze z nazwy standard z wytycznymi stosowania powinien być opublikowany do końca 2012 roku.

 

Komitet ISO, który opracowuje standard wykazuje wspólne podejście do terminologii, zasad i procesów w BS 25999 oraz tych użytych w nowym standardzie. Przegląd ISO 22301 i BS 25999 potwierdza, że każdy z nich zawiera następujące sekcje:

  • Ustanowienie polityki,
  • Zakres i cele ciągłości działania,
  • Zaangażowania kierownictwa,
  • Przeprowadzenie business impact analysis (BIA),
  • Nadzór nad dokumentami i zapisami,
  • Określenie wymaganych zasobów i ich zapewnienie,
  • Przegląd i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania ciągłością działania.

 

Co ważne, oba standardy dzielą też koncepcję używania szkieletu systemu zarządzania do nadzoru i ciągłego doskonalenia polityki organizacji, procedur i procesów. Kierownictwo komitetów technicznych ISO wspiera nową formułę na podstawie której wszystkie standardy będą zawierały wspólną strukturę i tekst dla identycznych aspektów takich jak: przywództwo, polityka, planowanie i wsparcie

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności