Wyniki ISO Survey of Certification 2009

Wyniki ISO Survey of Certification 2009

Jak co roku organizacja ISO przeprowadziła analizę na temat certyfikowanych systemów zarządzania oraz upubliczniła te dane. Jeszcze w ubiegłym roku zaprezentowano wyniki ostatniego badania The ISO Survey of Certifications – 2009. Jakie są wyniki tego badania? Czy przedsiębiorstwa zrezygnowały z certyfikacji systemów zarządzania na okres kryzysu? Na te i inne pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w niniejszym artykule.The ISO Survey of Certifications – 2009 pokazało, że organizacje, które poważnie myślą o swoim biznesie nie rezygnują z utrzymywania certyfikowanych systemów zarządzania. Wręcz przeciwnie, to systemy zarządzania oparte na międzynarodowych normach zapewniają konkurencyjność i tworzą podstawę do efektywnego prowadzenia biznesu.

 

Najważniejsze fakty wynikające z badania to:

  • liczba wydanych certyfikatów na zgodność z ISO 9001 przekroczyła milion,
  • nastąpił gwałtowny wzrost certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. ISO 22000:2005 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001:2005.

 

Odnotowany w 2009 roku 8% wzrost certyfikacji na zgodność z ISO 9001:2008, w porównaniu z 3% wzrostem w roku 2008 potwierdza ważność tego standardu na całym świecie jako modelu do budowy systemu zarządzania. ISO 9001 stanowi dla wielu organizacji punkt wyjściowy do budowy kultury jakości oraz wdrażania innych branżowych standardów tj.: ISO 20000:2005 system zarządzania jakością usług IT.


Łańcuchy dostaw bezpiecznej żywności są globalnym priorytetem. W 2009 roku wykonano co najmniej 13 881 certyfikacji na zgodność z ISO 22000:2005 w 127 krajach i gospodarkach – co przekłada się na wzrost o 69% w porównaniu z rokiem poprzednim.


Ciągle rosnącym zainteresowaniem cieszy się standard bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001:2005, co zostało potwierdzone 40% wzrostem w ilości wydanych certyfikatów. W 2009 roku wykonano 12 934 certyfikacje w 117 krajach.


Sekretarz Generalny ISO Rob Steele powiedział: „Każdego roku, wydanienajnowszego ISO Survey jest bardzo oczekiwanym wydarzeniem. Jest główneźródło informacji o roli i ważności systemów zarządzania opracowanych przez ISO w międzynarodowych gospodarkach. Po raz pierwszy wraz z ISO Survey na płycie zamieszczono dane zawierające szczegółowe informacje o certyfikacji z lat 1993 – 2009”.ISO 9001


Standard ISO 9001, który ustanawia wymagania systemu zarządzania jakością jest powszechnie zakorzenionym i wdrażanym standardem, który mana celu zapewnić zdolność do spełnienia wymagań jakości i zadowolenia klienta w relacjach klient-dostawca.
Do grudnia 2009 roku, wydanych zostało co najmniej 1 064 785 certyfikatów na zgodność z ISO 9001 (edycje 2000 i 2008) w 178 krajach igospodarkach. W 2009 roku zanotowano 8% wzrost (o 81 953 szt.) w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to wydano 982 832 certyfikatów.

 

ISO 14001


Standard ISO 14001, który ustanawia wymagania systemu zarządzania środowiskowego zachował swoje międzynarodowe znaczenie dla organizacji, które chcą działać w przyjazny dla środowiska sposób.
Do grudnia 2009 roku, wydanych zostało co najmniej 223 149 certyfikatów na zgodność z ISO 14001:2004 w 159 krajach i gospodarkach. Roczny wzrostw 2009 roku jest na bardzo podobnym poziomie jak rok wcześniej: 34 242 nowe certyfikaty w 2008 roku i 34 334 nowe certyfikaty w 2009 roku. W 2008 roku wydanych było 188 815 certyfikatów ISO 14001:2004 w 155 krajach i gospodarkach.

 

ISO 27001


Standard ISO 27001 ustanawia wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Do końca roku 2009, wydano co najmniej 12 934 certyfikatów ISO 27001:2005 w 117 krajach i gospodarkach. W 2009 roku odnotowano wzrost o 3 688 (o 40%) w porównaniu z 2008 rokiem, kiedywydano łącznie 9 246 certyfikatów w 82 krajach i gospodarkach.

 

ISO 22000


Standard ISO 22000 ustanawia wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Do końca 2009 roku wydano co najmniej 13 881 certyfikatów ISO 22000:2005 w 127 krajach i gospodarkach. W 2009 roku odnotowano wzrost o 69% (5 675 szt.) w porównaniu z 2008 rokiem, kiedy wydano łącznie 8 206 certyfikatów w 112 krajach i gospodarkach.

 


Więcej informacji o badaniu oraz możliwość zakupy pełnej wersji The ISO Survey of Certification 2009 w cenie 50 CHF znajdziecie Państwo na stronie www.iso.org.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności