Uzyskaj certyfikat EN 1090 z ISOQAR

Uzyskaj certyfikat EN 1090 z ISOQAR

Certyfikacja 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” - EN 1090-1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”

 

Jeśli Państwa firma zajmuje się produkcją elementów konstrukcji stalowych lub aluminiowych na rynki Unii Europejskiej, to od 1 lipca 2014 roku są Państwo zobowiązani do dostarczenia dowodów na to, że Państwa produkty spełniają wymagania BS EN 1090.

 

BS EN 1090 nakłada na producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej. 

 

 

Norma EN 1090 odnośni się do następujących materiałów, elementów, konstrukcji:

 • elementy i zestawy elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzane na rynek wyrobów budowlanych,
 • elementy i zestawy elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium wprowadzane na rynek wyrobów budowlanych,
 • elementy stalowe używane w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych,
 • elementy stosowane bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych,
 • elementy konstrukcyjne oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie,
 • elementy wykonane z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii, 
 • elementy produkowane z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni.

 

W celu nadania znaku CE, producent musi:

 • Przeprowadzić obowiązkową ocenę zgodności danego wyrobu zgodnie z wytycznymi EN 1090-1
 • Posiadać wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

 

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

Aby otrzymać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z BS EN 1090 dla metalowych elementów konstrukcyjnych i pomocniczych należy poddać się ocenie przeprowadzonej przez notyfikowaną jednostkę – taką jak ISOQAR -  w następujących obszarach:

 • Wstępna ocena zakładu produkcyjnego
 • Wstępna ocena systemu ZKP 
 • Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzenie ZKP 

 

 Po przeprowadzeniu oceny, zostanie Państwu wydany certyfikat systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i Certyfikat dla Spawalnictwa.

 

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji wymagań normy EN 1090 dotyczących ZKP

Wdrożenie i certyfikowanie Zakładowej Kontroli Produkcji niesie ze sobą szereg korzyści zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych:

 

 • zgodność z prawem i przepisami UE, 
 • spełnienie warunków normy niezbędnych do wprowadzenia wyrobu na rynek unijny, 
 • minimalizacja błędów będących skutkiem prowadzonej produkcji;

 

 

 Jaki jest koszt certyfikacji 1090?

 

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji 1090. 

Aby uzyskać ofertę zachęcamy do kontaktu z Biurem ISOQAR.

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności