Ustawa o bateriach i akumulatorach - certyfikacja ISO 14001

Ustawa o bateriach i akumulatorach - certyfikacja ISO 14001 pomoże Ci spełnić wymagania tej ustawy.

Ustawa o bateriach i akumulatorach ma m.in. usprawnić działalność małych przedsiębiorstw oraz stopniowo ograniczać zawartość rtęci w ogniwach guzikowych.

 

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek w ciągu roku do 1 kg baterii i akumulatorów będą mogli skorzystać ze zwolnienia w zakresie:

  • osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
  • uiszczania opłaty produktowej,
  • organizowania i finansowania przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z baterii,
  • zawierania umów ze zbierającymi zużyte baterie i akumulatory.
  •  

Aby jednak uzyskać wyżej wymienione ulgi, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty marszałkowi województwa. Jednocześnie wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od ilości wprowadzonych na rynek baterii, będą zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru oraz informowania o masie wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów.

 

 

Mniejsza zawartość  kadmu i rtęci.

Transponując przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/56/UE), znowelizowana ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje od 2 października 2015 roku wprowadzania do obrotu ogniw guzikowych zawierających więcej niż 0,0005% (wagowo) rtęci. Natomiast od 2017 roku wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory przenośne wykorzystywane w elektronarzędziach bezprzewodowych nie będą mogły zawierać więcej niż 0,002% (wagowo) kadmu.

 

 

Obowiązkowa norma ISO 14001 lub system ekozarządzania EMAS.

Wprowadzający baterie i akumulatory mogą realizować nałożone ustawą obowiązki samodzielnie lub za pośrednictwem firm pośredniczących. Jednak w świetle nowych przepisów podmioty pośredniczące będą miały obowiązek posiadania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001 lub wymogami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

 

Nowe przepisy weszły w życie w 2015 roku.

 

Źródło informacji: mos.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności