Trwają prace nad BRC Food Safety wydanie 6

Trwają prace nad BRC Food Safety wydanie 6

W styczniu 2011 roku ruszyły prace nad nową wersją normy BRC Food Safety. Będzie to już 6 wydanie tego Standardu.

 

Obecnie obowiązujący standard BRC Food Safety wydanie 5 został opublikowana w styczniu 2008 roku i obowiązuje już od 3 lat. Wszystkie standardy BRC są poddawane okresowym przeglądom, które mają na celu zapewnić ich aktualność i spełnienie wymagań użytkowników.

 

BRC kładzie duży nacisk na zrozumienie opinii wszystkich użytkowników Standardu. Jeżeli macie Państwo pomysły w jaki sposób można udoskonalić BRC Food Safety wydanie 5, sposób używania tego Standardu czy certyfikacji to wszystkimi takimi opiniami można podzielić się drogą mailową wysyłając wiadomość pod adres: brcglobalstandards@brc.org.uk

 

Wszystkie komentarze i opinie będą przedstawione grupie roboczej pracującej nad Standardem. BRC oferuje również możliwość aktywnego udziału podczas tworzenia kolejnych wersji projektu wydania 6 Standardu (wersji Draft). Więcej o tym na stronie BRC.


Dzięki takiemu podejściu i społecznym konsultacjom możliwe będzie doskonalenie normy i ciągłe spełnianie wymagań tak licznej grupy jak jest to możliwe.

 

Przegląd Standardu jest wykonywany przez grupy robocze powołane z Komitetów Technicznych BRC (BRC Technical Advisory Committees). BRC dokłada wszelkich starań aby grupy robocze reprezentowały interesy wszystkich zainteresowanych stron. W ich szeregach znajdują się przedstawiciele: organizacji handlowych, producentów żywności, detalistów, firm logistycznych, jednostek certyfikujących i akredytujących.

 

Publikacja BRC Food Safety wydanie 6 jest planowana na lato 2011, a pierwsze audity na zgodność z nową wersją standardu planowane są na styczeń 2012 roku.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies