Szkolenie Global Standard for Food Safety wersja 7

Szkolenie Global Standard for Food Safety wersja 7 - wymagania nowej wersji standardu BRC

British Retail Consortium wydało nową wersję standardu BRC dla branży spożywczej, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2015 roku. 

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na szkolenie otwarte organizowane przez jednostkę certyfikującą ISOQAR CEE.

 

1 dniowe szkolenie skierowane jest do:

  • Producentów,
  • Pełnomocników i Członków Zespołów ds. Bezpieczeństwa żywności i jakości,
  • Konsultantów.

 

Główne cele szkolenia:

  • Zrozumienie przyczyn zmian w standardzie, w tym rozwój przemysłu spożywczego,
  • Wyjaśnienie, w jaki sposób na zmianach skorzystają detaliści, producenci, konsumenci i audytorzy,
  • Zrozumienie zmiany w obowiązujących wymaganiach,
  • Rozpoznanie zmiany w protokole standardu,
  • Zdobycie wiedzy, jak proces auditowania powinien być realizowany i raportowany.

 

Gdzie i kiedy:

Warszawa 6 marca 2015,

Gdańsk 13 marca 2015,

Poznań 19 marca 2015,

Kalisz 10 kwietnia 2015,

Przemyśl 16 kwietnia 2015,

Wrocław 23 kwietnia 2015,

Warszawa 29 maja 2015,

Kraków 8 maja 2015,

Rzeszów 21 maja 2015.

 

Organizator:

ISOQAR CEE – jednostka certyfikująca.

 

Koszt:

280 złotych netto.

 

W celu lepszego zrozumienia treści szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z nowym standardem.

 

Darmowa wersja polskojęzyczna znajduje się na stronie BRC:

http://www.brcbookshop.com/c/473/food-safety-polish

 

W przypadku problemów ze ściągnięciem standardu, prosimy o kontakt z Panią Iwoną Giletą poprzez e-mail: igileta@isoqar.pl.

 

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na e-mail: szkolenie@isoqar.pl.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies