Rewizja ISO 9001 osiągnęła etap „Committee Draft” - ISOQAR

Rewizja ISO 9001 osiągnęła etap „Committee Draft”

Norma ISO 9001 podobnie jak inne standardy ISO raz na 5 lat podlega rewizji, aby upewnić się, że ciągle pozostaje przydatnym narzędziem.

 

Czym jest etap „Committee Draft”?

„Committee Draft” można określić jako pierwsze konsultacje w procesie rewizji standardu ISO. 

 

Podczas tego etapu, państwa (członkowie ISO), które zdecydowały się wziąć udział w opracowaniu standardu mają od dwóch do czterech miesięcy do utworzenia krajowego stanowiska na temat projektu i komentarzy na jego temat. 

 

Niektórzy członkowie podejmują decyzję o uzyskaniu opinii od swoich obywateli i dopiero potem formują swoje stanowisko. 

 

Co dzieje się dalej?

Kiedy krajowe stanowiska zostaną przedłożone następuje proces rewizji standardu.

 

Eksperci powołani przez członków ISO nadal uczestniczą w spotkaniach podczas których omawiają wszelkie problemy lub pojawiające się pytania zanim projekt Międzynarodowego Standardu zostanie opublikowany.

 

Następnie projekt podlega publicznej dyskusji. Każdy, kto ma uwagi może przekazać je do swojego przedstawicielstwa. Może to nastąpić w pierwszej połowie 2014 roku.

 

Kiedy projekt standardu został zakończony i akceptowany to wówczas zostaje opublikowany ze zmienioną datą. W tym przypadku może to być np. ISO 9001:2015.

 

 

Mam wdrożony i certyfikowany standard ISO 9001:2008. Co taka rewizja oznacza dla mnie?

Komitet ISO spodziewa się, że nowa wersja ISO 9001: 2008 może zostać opublikowana w 2015 roku.

 

Następnie zostanie wprowadzony okres przejściowy trwający zwykle 2 lata i po tym czasie norma ISO 9001:2008 stanie się nieaktualna.

 

Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to jakie kroki musisz podjąć w swojej firmie aby uzyskać certyfikat ISO 9001.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies