Publikacja normy ISO 22301 – System zarządzania ciągłością biznesu

Publikacja normy ISO 22301 – System zarządzania ciągłością biznesu

Na stronie organizacji ISO pojawiły się zaktualizowane informacje o statusie publikacji normy ISO 22301, która stanowi wymagania dla systemu zarządzania ciągłością biznesu.

 

Od dnia 3 kwietnia 2012 roku norma posiada status „Międzynarodowej Normy w trakcie publikacji”, co odpowiada etapie przygotowań 60.00. Kolejny etap przygotowań to już publikacja samej normy.

 

Organizacja ISO na tym etapie prac nad normą nie określa w jakim czasie norma ISO 22301 zostanie opublikowana. Możemy się tego spodziewać w najbliższym czasie natomiast z różnych przyczyn może to trwać nawet kilka tygodni.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy szkolenia związane z normą ISO 22301 i zarządzaniem ciągłością działania.


Informacje o planowanych szkoleniach oraz terminach pojawią się na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie. Szkolenia będą obejmować następujący zakres tematyczny:

  • Wymagania normy ISO 22301,
  • Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością biznesu zgodnego z normą ISO 22301,
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu zgodnego z normą ISO 22301.

 

Komitet Techniczny TC 223, który odpowiada za normę ISO 22301 – System zarządzania ciągłością biznesu, w chwili obecnej prowadzi prace nad powiązanymi z nią normami, z których warto wymienić:

  • ISO 22300 – Terminologia. Norma posiada status „Międzynarodowej Normy w trakcie publikacji”, co oznacza, że może zostać opublikowana w każdej chwili,
  • ISO 22313 – System zarządzania ciągłością biznesu, Wytyczne stosowania. Norma posiada status „Rozpoczęto głosowanie nad Projektem Międzynarodowej Normy (DIS)”. Przed Komitetem Technicznym są jeszcze dwa pełne etapy przygotowania normy, co oznacza, że przyjdzie nam jeszcze poczekać na tą normę.

 

Wszystkie normy nad którymi pracuje TC 223 znajdziecie Państwo na stronie Komitetu Technicznego TC 223.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies