Publikacja ISO/IEC 20000-2:2012

Publikacja ISO/IEC 20000-2:2012

Opublikowano drugą część normy ISO/IEC 20000, która dostarcza wytycznych zastosowania systemu zarządzania usługami zgodnego z wymagania ISO/IEC 20000-1.

 

Pojawienie się zaktualizowanej drugiej części jest następstwem ubiegłorocznej publikacji ISO/IEC 20000-1:2011. Jest to naturalny krok ze strony organizacji ISO gdyż obie normy są ściśle ze sobą powiązane.

 

Pełna nazwa nowo opublikowanej normy to ISO/IEC 20000-2:2012 Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems (Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 2: Wytyczne zastosowania systemu zarządzania usługami).

 

W chwili obecnej norma dostępna jest wyłącznie w języku angielskim w sklepie ISO.
Koszt zakupu normy to 196 CHF plus koszty dostawy.

 

Norma ISO/IEC 20000-2:2012 umożliwia interpretację normy ISO/IEC 20000-1 bardziej dokładnie i dzięki temu, używanie jest skuteczniej. Wytyczne zawierają przykłady i sugestie, które umożliwią interpretację i zastosowanie ISO/IEC 20000-1, łącznie z odniesieniami do innych części ISO/IEC 20000 i innych odpowiednich norm.

 

Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to jakie kroki musisz podjąć w swojej firmie aby uzyskać certyfikat ISO 22301. 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies