Przygotuj się na zmiany w ISO 9001:2015

Przygotuj się na zmiany w ISO 9001:2015

We wrześniu 2015 roku planowane jest wydanie nowej oficjalnej wersji jednego z najpopularniejszych standardów jakości – ISO 9001: 2015

Zastąpi ona obecną wersję standardu ISO 9001: 2008. 

 

Na dzień dzisiejszy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała wstępny projekt nowej normy ISO 9001: 2015, w którym wskazała, które obszary standardu ulegną zmianie.

Nowe wydanie ISO 9001:2015 ma sprawić, że standard stanie się bardziej użyteczny w stosunku do bieżących potrzeb i praktyk stosowanych w biznesie.

 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna od pewnego czasu podkreśla, że wszystkie prace aktualizacyjne nad najpopularniejszymi standardami dążą do tego, aby stworzyć wspólną strukturę ramową, co ma ułatwić wdrożenie i utrzymanie kilku systemów z rodziny ISO równocześnie, np. systemów ISO 9001 i ISO 14001 (Srebrny Standard Certyfikacji) lub systemów ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 (Złoty Standard Certyfikacji).

 

Zgodnie z tą polityką, już teraz wiemy, że planowane są nowe wydania norm: ISO 14001: 2015 (zamiast dotychczasowej ISO 14001: 2004) i ISO 45001: 2016 (zamiast dotychczasowej OHSAS 18001).

 

Tym samym, do końca 2016 roku wszystkie najczęściej stosowane standardy zostaną ujednolicone pod względem struktury oraz zestawu wspólnych wymagań.

 

Opublikowany wstępny projekt nowej normy ISO 9001: 2015 ma na celu zapoznanie użytkowników standardu z kierunkami planowanych zmian. 

 

Klienci posiadający certyfikat ISO 9001 będą objęci 3-letnim okresem przejściowym, licząc od dnia publikacji nowej wersji normy.

 

 

ISO 9001: 2015 – Co się zmieni?

 

Wstępny projekt międzynarodowego standardu ISO 9001: 2015 identyfikuje następujące zmiany w stosunku do obowiązującej wersji ISO 9001:2008:

Zwiększenie ilości rozdziałów – dotychczasowe 8 rozdziałów będzie rozszerzone do 10. Wprowadzone zostaną rozdziały poświęcone ocenie efektów i doskonaleniu (poniżej znajduje się Tabela porównująca tematykę rozdziałów), które mają pomóc w spójnym funkcjonowaniu standardów, które najczęściej stanowią elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, – czyli ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 22301.

 

Odejście od klasycznego podejścia działań prewencyjnych i korekcyjnych na rzecz bardziej ogólnego modelu zarządzania ryzykiem. Pozwoli to lepiej doskonalić system zarządzania jakością i jego zdolność osiągania zamierzonych wyników.

 

Większy nacisk na ‘kontekst organizacji’, który wymaga bardziej kompleksowego spojrzenia na pomiary, analizę i doskonalenie, prawdopodobnie przez promowanie haseł ‘zrównoważonego rozwoju’, ‘społecznej odpowiedzialności biznesu’, ‘elastyczności organizacji’.

 

Większy nacisk na przywództwo najwyższego kierownictwa, jego zaangażowanie i przyjęcie na siebie odpowiedzialności za skuteczność systemu zarządzania jakością. 

 

Zmiana ‘Nadzoru na dokumentami’ (ISO 9001:2008 klauzula 4.2.3) i ‘nadzoru nad zapisami’ (klauzula 4.2.4) na ‘Informacje o dokumentach’ (klauzula 9.2 ISO 9001:2015 Committee draft) która wydaje się być bardziej tolerancyjna jeśli chodzi o dokumenty w formie elektronicznej i metody ich kontroli.

 

Nowa wersja normy ISO 9001:2015 wymaga zwrócenia większej uwagi na procesy, produkty i usługi realizowane na zewnątrz. Obecnie, gdy dużo działań w firmie realizowanych jest na warunkach outsourcingu, należy kłaść większy nacisk na kontrolę tego obszaru.

 

Podsumowanie proponowanych zmian w podziale rozdziałów

 

Numer rozdziału

Rozdział w obecnym standardzie

Proponowany rozdział

Rozdział 1:

Zakres Normy

Zakres Normy

Rozdział 2:

Powołania normatywne

Powołania normatywne

Rozdział 3:

Terminy i definicje

Terminy i definicje

Rozdział 4:

System zarządzania jakością

Kontekst organizacji

Rozdział 5:

Odpowiedzialność kierownictwa

Przywództwo

Rozdział 6:

Zarządzanie zasobami

Planowanie

Rozdział 7:

Realizacja wyrobu

Wsparcie

Rozdział 8:

Pomiary, analiza, doskonalenie

Działania operacyjne

Rozdział 9:

 

Ocena efektów

Rozdział 10:

 

Doskonalenie

 

 

Zadzwoń i poznaj korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji ISO 9001: +48 22 649 76 64.

 

Zadzwoń pod numer 22 649 7664 i zapytaj o cheklistę przejścia ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności