Promocja na certyfikację ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 oraz OHSAS

promocja na certyfikację ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 dla placówek medycznych

W dniu 23 października 2013 podczas IX Forum Rynku Zdrowia kierownictwo NFZ zaznaczyło, że „jakość usług stanie się ważnym kryterium oceny świadczeniodawców ubiegających się o kontrakty. Niektóre z elementów oceny jakościowej będą stosowane już od przyszłego roku.” Podczas sesji tematycznej ”Kryteria oceny ofert jako warunek i narzędzie konkurowania jakością świadczeń", stwierdzono, że kryteria jakosciowe zostaną wprowadzone do zarządzeń niezwłocznie i że projekt może ukazać się jeszcze jesienią tego roku.

 

W trakcie panelu przedstawiciele NFZ oraz  Zespołu ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert przedstawili wstępne propozycje, które należy nadal analizować i po akceptacji wdrażać w kolejnych latach. - Niektóre kryteria są znane, zostaną one jednak zmodyfikowane – Głównie chodzi o certyfikaty ISO i system akredytacji.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada przykładanie większej wagi do oceny jakościowej składanych ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wszystkie placówki medyczne. Przewidywane jest przyznawanie dodatkowej punktacji za posiadanie certyfikatu ISO.

 

Placówki medyczne zyskają możliwość otrzymania punktów za posiadanie certyfikatów w zakresie:

  • zarządzania jakością (ISO 9001),
  • zarządzania środowiskowego(ISO 14001),
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy(OHSAS 18001),
  • zarządzania bezpieczeństwem żywności(ISO 22000),
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) 

oraz certyfikatem jakości prowadzonego laboratorium medycznego. 

 

Certyfikat musi obejmować faktyczne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Za posiadanie certyfikatu przewidziana jest punktacja podstawowa oraz dodatkowa w zakresie wysokiego poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych oraz wysokie spełnienie standardów akredytacyjnych w dziale Zakażenia Szpitalne.

 

Certyfikat musi być ważny w dniu składania oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

 

W związku z powyższym wszystkie podmioty medyczne, które zgłoszą chęć certyfikacji przynajmniej 2 systemów zarządzania jednocześnie otrzymają specjalną ofertę na certyfikację.

 

NFZ zaznacza, że honorowane będą certyfikaty wydawane przez podmioty posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równożędnego podmiotu zagranicznego uprawnionego do certyfikacji podmiotów lecznictwa w Polsce.

 

Równorzędym podmiotem zagranicznym uprawnionym do certyfikacji podmiotów lecznictwa w Polsce jest jednostka certyfikująca ISOQAR akredytowana przez brytyjską jednostkę akredytującą UKAS. Certyfikaty z akredyacją UKAS są rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

 

Promocja jest ważna do końca marca 2014 roku. 

Więcej informacji pod nr tel: 22 649 76 64 lub isoqar@isoqar.pl

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności