Program auditów niezapowiedzianych IFS - ISOQAR

Program auditów niezapowiedzianych IFS

W dniu 7 stycznia 2014 organizacja IFS wprowadziła nowy program dotyczący niezapowiedzianych auditów u firm certyfikowanych na zgodność z normą IFS Food.

 

Celem niezapowiedzianej kontroli IFS Food jest sprawdzenie, czy firma produkująca żywność również w codziennych działaniach w sposób ciągły zapewnia bezpieczeństwo żywności oraz wysoką jakość produktów. Niezapowiedziana kontrola IFS odbywa się bez uprzedzenia i trwa maximum jeden dzień.

 

Podstawą niezapowiedzianej kontroli IFS Food jest lista kontrolna 90 kryteriów, które zostały wybrane z normy IFS Food wersja 6. Ta lista kontrolna służy, jako wytyczne dla audytora. Nacisk kładzie się na przegląd wymagań standardu IFS Food, w szczególności wymagania odnoszące się do wdrażania systemu HACCP, do zapewnienia warunków sanitarnych i ochrony przed szkodnikami. Przegląd dokumentacji będzie ograniczony do minimum.

 

Udział w programie auditów niezapowiedzianych jest dobrowolny. Warunkiem wstępnym przystąpienia to programu jest posiadanie ważnego certyfikatu IFS Food lub równoczesne przystąpienie do tego programu podczas pierwszej certyfikacji IFS Food.

 

Zakończona powodzeniem kontrola IFS Food umożliwia firmom wykazanie ciągłego spełniania wymagań IFS Food w ich codziennej produkcji.

 

Więcej informacji o programie niezapowiedzianych auditów znajdą Państwo na stronie www.ifs-certification.com.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies