Program auditów niezapowiedzianych IFS - ISOQAR

Program auditów niezapowiedzianych IFS

W dniu 7 stycznia 2014 organizacja IFS wprowadziła nowy program dotyczący niezapowiedzianych auditów u firm certyfikowanych na zgodność z normą IFS Food.

 

Celem niezapowiedzianej kontroli IFS Food jest sprawdzenie, czy firma produkująca żywność również w codziennych działaniach w sposób ciągły zapewnia bezpieczeństwo żywności oraz wysoką jakość produktów. Niezapowiedziana kontrola IFS odbywa się bez uprzedzenia i trwa maximum jeden dzień.

 

Podstawą niezapowiedzianej kontroli IFS Food jest lista kontrolna 90 kryteriów, które zostały wybrane z normy IFS Food wersja 6. Ta lista kontrolna służy, jako wytyczne dla audytora. Nacisk kładzie się na przegląd wymagań standardu IFS Food, w szczególności wymagania odnoszące się do wdrażania systemu HACCP, do zapewnienia warunków sanitarnych i ochrony przed szkodnikami. Przegląd dokumentacji będzie ograniczony do minimum.

 

Udział w programie auditów niezapowiedzianych jest dobrowolny. Warunkiem wstępnym przystąpienia to programu jest posiadanie ważnego certyfikatu IFS Food lub równoczesne przystąpienie do tego programu podczas pierwszej certyfikacji IFS Food.

 

Zakończona powodzeniem kontrola IFS Food umożliwia firmom wykazanie ciągłego spełniania wymagań IFS Food w ich codziennej produkcji.

 

Więcej informacji o programie niezapowiedzianych auditów znajdą Państwo na stronie www.ifs-certification.com.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności