Certyfikacja PN-EN 14065:2005 w ISOQAR

Certyfikacja PN-EN 14065:2005 w ISOQAR

RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) jest systemem Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego, który został opisany poprzez polską normę PN-EN 14065:2005 – „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego.”

 

Celem niniejszej normy jest dostarczenie systemu zarządzania zapewniającego osiągnięcie uzgodnionego poziomu jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów z uwzględnieniem ich przeznaczenia użytkowego.

 

System RABC może być zastosowy w każdej pralni i ma za zadanie eliminację zagrożeń mikrobiologicznych, poprzez systematyczny nadzór punktów krytycznych zidentyfikowanych przez pralnię.

 

System RABC można zintegrować z systemami zarządzania jakością. Jest on porównywalny do koncepcji HACCP stosowanej zakładach przemysłu spożywczego.

 

RABC ma szczególne zastosowanie w przypadku odzieży i tekstyliów wykorzystywanych w zakładach opieki zdrowotnej, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym.

 

Wrażając system RABC należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

1.            zagrożenia i środki zapobiegawcze

2.            punkty kontrolne

3.            poziomy planowane i dopuszczalne odchylenia

4.            systemy nadzorowania

5.            działania korygujące

6.            procedura sprawdzania systemu

7.            dokumentacja

 

Posiadanie certyfikatu PN-EN 14065:2005 stanowi potwierdzenie wdrożenia systemu RABC a co za tym idzie jest dla Klientów pralni gwarancją, że usługi w zakresie objętym certyfikacją wykonywane są z zachowaniem należytej jakości oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Poza tym certyfikat jest bardzo często warunkiem niezbędnym w pozyskiwaniu nowych Klientów głównie poprzez przetargi.

 

Więcej informacji o certyfikacji PN-EN 14065:2005 uzyskają Państwo pod numerem telefonu: +48 22 649 76 64.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności