Nowe przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych jednostek publicz

Nowe przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych jednostek publicznych

W dniu 16 czerwca 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Rozporządzenie określa:
 

  1. Krajowe Ramy Interoperacyjności;
  2. minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;
  3. minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

 

(Źródło: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. - §1.)

 

Obowiązek przestrzegania powyższego rozporządzenia obejmuje wszystkie jednostki, realizujące zadania publiczne.

 

Przepisy dotyczą systemów teleinformatycznych jednostek publicznych, a szczególnie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w tych podmiotach.


Ważne: Organizacje certyfikowane na zgodność z normą ISO/IEC 27001 lub/oraz ISO/IEC 20000 automatycznie spełniają przepisy powyższego rozporządzenia, o czym świadczą zapisy zawarte w § 15.3. i § 20.3 Rozporządzenia.

 

W związku z powyższym zachęcamy do certyfikacji systemów: zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. ISO/IEC 27001 oraz zarządzania usługami wg. ISO/IEC 20000.

 

Korzystnym rozwiązaniem jest zintegrowanie systemów ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 z systemem ISO 22301 dotyczącym zarządzania ciągłością biznesu.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies