Nowe przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych jednostek publicz

Nowe przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych jednostek publicznych

W dniu 16 czerwca 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Rozporządzenie określa:
 

  1. Krajowe Ramy Interoperacyjności;
  2. minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;
  3. minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

 

(Źródło: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. - §1.)

 

Obowiązek przestrzegania powyższego rozporządzenia obejmuje wszystkie jednostki, realizujące zadania publiczne.

 

Przepisy dotyczą systemów teleinformatycznych jednostek publicznych, a szczególnie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w tych podmiotach.


Ważne: Organizacje certyfikowane na zgodność z normą ISO/IEC 27001 lub/oraz ISO/IEC 20000 automatycznie spełniają przepisy powyższego rozporządzenia, o czym świadczą zapisy zawarte w § 15.3. i § 20.3 Rozporządzenia.

 

W związku z powyższym zachęcamy do certyfikacji systemów: zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. ISO/IEC 27001 oraz zarządzania usługami wg. ISO/IEC 20000.

 

Korzystnym rozwiązaniem jest zintegrowanie systemów ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 z systemem ISO 22301 dotyczącym zarządzania ciągłością biznesu.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności