Nowa edycja standardu ISO/IEC 20000

Nowa edycja standardu ISO/IEC 20000

Została opublikowana nowa wersja standardu ISO/IEC 20000-1:2011, na który prowadzona jest akredytowana certyfikacja.

 

ISO/IEC 20000-1:2011 jest standardem systemu zarządzania usługami IT (SMS). Określa on wymagania dla usługodawcy do planowania, ustanowienia, wdrożenia, działania, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia SMS. Wymagania obejmują: projektowanie, zmiany, dostawę i doskonalenie jakości usług IT do spełnienia ustalonych wymagań usługi.

 

Norma ISO/IEC 20000-1:2011 może być używana przez:

  • organizację poszukującą dostawcy usług i wymagającą zapewnienia, że ich wymagania dotyczące usługi zostaną spełnione;
  • organizację, która wymaga spójnego podejścia od wszystkich dostawców usług, łącznie z tymi w tym łańcuchu dostaw;
  • usługodawcę, który zamierza wykazać swoją zdolność do projektowania, zmian, dostawy i doskonalenia jakości usług, które spełniają wymagania Klienta;
  • usługodawcę w celu monitorowania, pomiaru i kontroli procesów zarządzania usługami i usług;
  • usługodawcę w celu doskonalenia: projektowania, zmian, dostaw i poprawy jakości świadczonych usług przez efektywne wdrożenie i funkcjonowanie SMS;
  • audytora lub biegłego rewidenta jako kryterium oceny zgodności dostawcy usług SMS z wymaganiami ISO/IEC 20000-1:2011.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies