Nowa edycja standardu ISO/IEC 20000

Nowa edycja standardu ISO/IEC 20000

Została opublikowana nowa wersja standardu ISO/IEC 20000-1:2011, na który prowadzona jest akredytowana certyfikacja.

 

ISO/IEC 20000-1:2011 jest standardem systemu zarządzania usługami IT (SMS). Określa on wymagania dla usługodawcy do planowania, ustanowienia, wdrożenia, działania, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia SMS. Wymagania obejmują: projektowanie, zmiany, dostawę i doskonalenie jakości usług IT do spełnienia ustalonych wymagań usługi.

 

Norma ISO/IEC 20000-1:2011 może być używana przez:

  • organizację poszukującą dostawcy usług i wymagającą zapewnienia, że ich wymagania dotyczące usługi zostaną spełnione;
  • organizację, która wymaga spójnego podejścia od wszystkich dostawców usług, łącznie z tymi w tym łańcuchu dostaw;
  • usługodawcę, który zamierza wykazać swoją zdolność do projektowania, zmian, dostawy i doskonalenia jakości usług, które spełniają wymagania Klienta;
  • usługodawcę w celu monitorowania, pomiaru i kontroli procesów zarządzania usługami i usług;
  • usługodawcę w celu doskonalenia: projektowania, zmian, dostaw i poprawy jakości świadczonych usług przez efektywne wdrożenie i funkcjonowanie SMS;
  • audytora lub biegłego rewidenta jako kryterium oceny zgodności dostawcy usług SMS z wymaganiami ISO/IEC 20000-1:2011.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności