Najwyższa ocena dla ISOQAR przyznana przez BRC

Najwyższa ocena dla ISOQAR przyznana przez BRC

Pragniemy poinformować, że według ostatniego rankingu organizacji BRC (British Retail Consortium) ISOQAR otrzymał najwyższą ocenę wydajności. W Polsce tylko kilka jednostek certyfikujących może się pochwalić takim wyróżnieniem.

 

Wydajność jednostki certyfikującej jest poddawana formalnemu przeglądowi w British Retail Consortium co 6 miesięcy. Podczas takiej oceny branych jest pod uwagę 5 kluczowych obszarów:

  • Jakość napisanych raportów,
  • Zgodność certyfikacji z protokołem BRC,
  • Auditor, w szczególności jego szkolenia, doświadczenie i pozostałe kompetencje,
  • Czas, w jakim informacje z auditu są wprowadzane do bazy BRC Direcotry,
  • Komunikacja .

 

Celem oceny wydajności jest zapewnienie ciągłego doskonalenia usług jednostki certyfikującej. W przypadku niskiej efektywności organizacja BRC żąda od jednostki certyfikującej planu działań naprawczych, który będzie demonstrował doskonalenie.

 

Na wszystkie jednostki certyfikujące, których wydajność budzi zastrzeżenia są nakładane sankcje, łącznie z zawieszeniem i cofnięciem akredytacji. Sytuacja z zawieszeniem akredytacji przydarzyła się po ostatnim przeglądzie wydajności jednej z największych polskich jednostek certyfikujących.

 

Aby zapewnić jasność w ocenie, każda jednostka certyfikująca ma przyznawane gwiazdki, które odzwierciedlają wydajność jednostki w 5 kluczowych obszarach. Oceny te są publikowane wraz z danymi każdej jednostki certyfikującej na stronie BRC Direcotory.

 

Oznaczenia liczby gwiazdek są następujące:

Liczba gwiazdek

 Wydajność

 5

 Doskonała

 4

 Dobra

 3

 Zadowalająca

 2

 Wymagane doskonalenie

 1

 Niezadowalająca

W trakcie oceny

Jednostka certyfikująca wykonała za mało auditów aby podlegać ocenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies