Najwyższa ocena dla ISOQAR przyznana przez BRC

Najwyższa ocena dla ISOQAR przyznana przez BRC

Pragniemy poinformować, że według ostatniego rankingu organizacji BRC (British Retail Consortium) ISOQAR otrzymał najwyższą ocenę wydajności. W Polsce tylko kilka jednostek certyfikujących może się pochwalić takim wyróżnieniem.

 

Wydajność jednostki certyfikującej jest poddawana formalnemu przeglądowi w British Retail Consortium co 6 miesięcy. Podczas takiej oceny branych jest pod uwagę 5 kluczowych obszarów:

  • Jakość napisanych raportów,
  • Zgodność certyfikacji z protokołem BRC,
  • Auditor, w szczególności jego szkolenia, doświadczenie i pozostałe kompetencje,
  • Czas, w jakim informacje z auditu są wprowadzane do bazy BRC Direcotry,
  • Komunikacja .

 

Celem oceny wydajności jest zapewnienie ciągłego doskonalenia usług jednostki certyfikującej. W przypadku niskiej efektywności organizacja BRC żąda od jednostki certyfikującej planu działań naprawczych, który będzie demonstrował doskonalenie.

 

Na wszystkie jednostki certyfikujące, których wydajność budzi zastrzeżenia są nakładane sankcje, łącznie z zawieszeniem i cofnięciem akredytacji. Sytuacja z zawieszeniem akredytacji przydarzyła się po ostatnim przeglądzie wydajności jednej z największych polskich jednostek certyfikujących.

 

Aby zapewnić jasność w ocenie, każda jednostka certyfikująca ma przyznawane gwiazdki, które odzwierciedlają wydajność jednostki w 5 kluczowych obszarach. Oceny te są publikowane wraz z danymi każdej jednostki certyfikującej na stronie BRC Direcotory.

 

Oznaczenia liczby gwiazdek są następujące:

Liczba gwiazdek

 Wydajność

 5

 Doskonała

 4

 Dobra

 3

 Zadowalająca

 2

 Wymagane doskonalenie

 1

 Niezadowalająca

W trakcie oceny

Jednostka certyfikująca wykonała za mało auditów aby podlegać ocenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności