Ministerstwo rolnictwa przygotowało założenia do integracji 4 inspekcj

Ministerstwo rolnictwa przygotowało założenia do integracji 4 inspekcji kontroli żywności

W dniu 19 czerwca 2012 ISOQAR uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia:
 

  1. Powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii – założenia i cele,
  2. Kontrola żywności pochodzącej spoza Unii Europejskiej,
  3. Wyzwania globalnego obrotu żywnością. Jak budować kulturę bezpieczeństwa?
  4. Światowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym na przykładzie najnowszej wersji Normy IFS Food wersja 6.

 

Szczególnie zainteresowała nas kwestia powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, która zastąpiłaby obecne cztery inspekcje kontroli żywności.Wniosek o utworzenie inspekcji może trafić na Radę Ministrów w drugiej połowie tego roku.


Termin uchwalenia nowego prawa będzie zależał od ustawodawcy, ale dobrze byłoby, gdyby ustawa weszła w życie od nowej perspektywy finansowej w UE, czyli od 2014 roku - mówi wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

 

Nowa organizacja ma zastąpić trzy podległe ministerstwu Inspekcje: Weterynaryjną, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także podległą ministerstwu zdrowia Państwową Inspekcję Sanitarną. Nadzór nad nową organizacją ma sprawować resort rolnictwa.

 

Jak ocenia resort rolnictwa, konsolidacja wymienionych Inspekcji jest zasadna przede wszystkim ze względu na regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, potrzebę zapewnienia kompleksowego i skutecznego nadzoru inspekcyjnego, optymalne wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich, finansowych i potencjału istniejących Inspekcji oraz coraz częściej obserwowane na świecie tendencje do konsolidacji służb kontrolnych.

 

Konsolidacja Inspekcji przyczyni się również do oczekiwanego przez przedsiębiorców stworzenia przejrzystych zasad kontroli, a także zapewni skuteczna realizację zasad Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności w kontekście zapewnienia sprawnego i mniej obciążającego rolników przyznawania płatności bezpośrednich - uważa resort rolnictwa.

 

Jako kolejne korzyści z integracji Inspekcji ministerstwo rolnictwa wymienia m.in. poprawę jakości i organizacji pracy poszczególnych Inspekcji na poziomie województwa.


Ministerstwo rolnictwa zakłada, że organem nowej inspekcji będzie Główny Inspektorat Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, a także inspektoraty: wojewódzki, powiatowy i graniczny.

 

Resort chce ponadto ujednolicić system organizacji laboratoriów wykonujących badania na rzecz inspekcji. Jak ocenia, skonsolidowanie Inspekcji umożliwi w kilkuletniej perspektywie redukcję liczby laboratoriów oraz wyspecjalizowanie pozostałych.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności