Już jest nowa wersja ISO 14001:2015!

Już jest nowa wersja ISO 14001:2015!

15 września 2015 roku została oficjalnie opublikowana nowa wersja ISO 14001:2015.

 

Publikacja nowej wersji ISO 14001: 2015 ma zapewnić aktualność standardu względem najnowszych trendów na rynku m.in wymaga szerszego monitorowania przez organizację czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na działalność organizacji.

 

Inne ważne zmiany w nowej wersji normy dotyczą:

  • Zwiększenia zaangażowania najwyższego kierownictwa
  • Pełniejszej ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na proaktywne inicjatywy
  • Bardziej efektywnej komunikacji
  • Myślenia opartego na cyklu życia, biorącego pod uwagę każdy etap danego produktu lub usługi, od opracowania do utylizacji.

 

Zadzwoń do biura ISOQAR i zapytaj o to, jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać certyfikat ISO 14001:2015.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies