ISOQAR w pierwszej 3. jednostek certyfikujących ISO 27001

ISOQAR w pierwszej 3. jednostek certyfikujących ISO 27001

Pragniemy poinformować Państwa, iż znaleźliśmy się w pierwszej 3. jednostek certyfikujących prowadzących akredytowaną certyfikację na zgodność ze standardem ISO 27001 w Polsce.

 

Liczba organizacji posiadających certyfikowany system bezpieczeństwa informacji stale rośnie - także polskie firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie systemu ISO/IEC 27001.

 

Mamy zaszczyt ogłosić Państwu, że ISOQAR znalazł się w pierwszej trójce jednostek certyfikujących wykonujących certyfikację standardu ISO/IEC 27001 w Polsce. Wykonujemy aż 12% wszystkich akredytowanych certyfikacji tego standardu przeprowadzanych w całym kraju.

 

ISO/IEC 27001:2005 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji wydanym w 2005 przez ISO i Międzynarodowy Komitet Elektrotechniczny opracowanym na podstawie wycofanej już brytyjskiej normy BS7799-2:2002. Standard ten określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, zarządzania, monitorowania i przeglądu udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz obszary mechanizmów kontrolnych obejmujących politykę i organizację bezpieczeństwa, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrolę dostępu, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, zarządzanie ciągłością działania oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami wewnętrznymi i prawnymi.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności