ISOQAR w pierwszej 3. jednostek certyfikujących ISO 27001

ISOQAR w pierwszej 3. jednostek certyfikujących ISO 27001

Pragniemy poinformować Państwa, iż znaleźliśmy się w pierwszej 3. jednostek certyfikujących prowadzących akredytowaną certyfikację na zgodność ze standardem ISO 27001 w Polsce.

 

Liczba organizacji posiadających certyfikowany system bezpieczeństwa informacji stale rośnie - także polskie firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie systemu ISO/IEC 27001.

 

Mamy zaszczyt ogłosić Państwu, że ISOQAR znalazł się w pierwszej trójce jednostek certyfikujących wykonujących certyfikację standardu ISO/IEC 27001 w Polsce. Wykonujemy aż 12% wszystkich akredytowanych certyfikacji tego standardu przeprowadzanych w całym kraju.

 

ISO/IEC 27001:2005 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji wydanym w 2005 przez ISO i Międzynarodowy Komitet Elektrotechniczny opracowanym na podstawie wycofanej już brytyjskiej normy BS7799-2:2002. Standard ten określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, zarządzania, monitorowania i przeglądu udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz obszary mechanizmów kontrolnych obejmujących politykę i organizację bezpieczeństwa, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrolę dostępu, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, zarządzanie ciągłością działania oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami wewnętrznymi i prawnymi.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies